Tre bokcovere: Når dere ber, Uventet og ubedt og Sanselig religion.

Resultater av stipendet

Areopagosstipendet har gitt ny kunnskap om en rekke fenomener.  

De siste årene har stipendet vårt har gjort at mange viktige studier er blitt gjennomført innenfor religionsfeltet. Resultatet er blant annet disse bøkene:

Uventet og ubedt - paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro 
av Jan Olav Henriksen og Kathrine Pabst, Universitetsforlaget 2013

«Henriksen og Pabst har intervjuet et utvalg vanlige nordmenn om deres opplevelser og erfaringer, både om deres såkalt 'paranormale' opplevelser og om reaksjonene de har møtt hos sine nærmeste, sine bekjente, i menigheten eller på jobben. De har særlig lagt vekt på å formidle dette i et språk som tar erfaringene på alvor, som ikke harselerer eller stiller seg til doms over fenomener de intervjuede opplever som sanne. Samtidig finner de gode og faglige begreper og perspektiver på disse fenomenene, slik at ulike fagfelt, journalister og debattanter forhåpentligvis kan nærme seg dette religiøse feltet på en åpen og utforskende måte,» skriver Universitetsforlaget om boken.

Ragnhild Fjellro i Forskerforum mener at «dette er en svært interessant og relevant bok. Den er lettlest, grundig, og spennende i kraft av det pirrende ved historiene som fortelles, og den teoretiske drøftingen av tolkningene. Viktigst er det at den gir oss ny kunnskap om tabubelagte fenomener i den menneskelige sfære akademikere tradisjonelt ser ut til å sky.»

Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten
av Merete Thomassen og Sylfest Lomheim, Verbum 2013

Fram til slutten av forrige århundre ba den kristne kirke Gud om å befri menneskene fra krig, uår, sykdom og fortapelse. I dag ber kristne i Norge om at Gud skal skape gode følelser i den enkelte, slik at gudstjenestedeltakerne kan gå fra kirken fylt av glede og harmoni, mener forfatterne i følge Verbum forlag. De spør blant annet: «Hva er det som har skjedd med det liturgiske språket? Hva har skjedd med synet på bønn? Hvilke forestillinger om Gud og mennesker kommer til uttrykk?»

Boken er skrevet for menigheter, kirkelige ansatte og andre som skal utforme bønner til gudstjenestefeiringen. Den handler om teologiske, liturgiske og språklige råd og retningslinjer for utforming av bønner. En svært viktig del av boka er de teologiske og språklig-kommunikative analysene som Thomassen og Lomheim har gjort av norske bønner skrevet de senere år.

Illustrasjonsfoto fra boken Sanselig religion, som viser dansere i en norsk kirke

Sanselig religion: Stadig flere messer blir bygd opp om folkelig kultur, som gammeldansmesser, tungrockmesser og Ole Ivars-messer. Og dans i kirker er ikke lenger kontroversielt. (foto:Verbum forlag/Sigmund Krøvel-Velle)

Sanselig religion
av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnesen (red.), Verbum 2013

– Prekenene blir kortere, prosesjonene lengre og bispekåpene mer staselige, skriver Pål Repstad om boken han har bidratt til på Verbum forlags nettsider
– Bidragsyterne til boka Sanselig Religion tror at det religiøse liv gjennomgår en tyngdeforskyvning i vår tid – fra hodet til hjertet og kroppen (…) Religionen forskyver seg fra vekt på det læremessige, det tankemessige, de teologiske påstander om hva som er sant, og i retning av det sanseorienterte, det følelsesmessige, opplevelsene – det estetiske i vid forstand.

21 forskere har bidratt til boken, de fleste fra Universitetet i Agder. De har blant annet funnet ut at norske kirkebygg er staseligere enn for en generasjon eller to siden, da funksjonelle arbeidskirker var in. De har også sett på en liknende utvikling i nyere moskeer i Oslo, samtidig som moskeene er opptatt av å tilpasse seg norsk byplan og gjerne bruke norske materialer (les: furu). Boken er rikt illustrert med fotografier. 

Gjør en forskjell

Dette skjer

28. juni
Norefjell Resort
20. okt
Stavanger

 

 

Bottom