Bilde av publikum på salig er tørsten 2013.

Fra barnetro til voksen tro og moden tro

Dette kurset vil stimulere til vekst ved å bevisstgjøre om troens utvikling hos mennesker.

Mennesker bærer med seg ulik livsbagasje. Erfaringer med forkynnelse og kristent fellesskap kan variere. Bibelforskning og trospraksis åpner for nye tolkninger og nyanser i troens språk. Alternative trosretninger og religiøse ytringsformer ser dagens lys. Tvil og uro er en del av mange menneskers hverdag. Troens form og innhold kan endre seg. Kurset skal bidra til at mennesker ikke unødig strever med anfektelser om egen tro. Videre vil det stimulere til vekst ved å bevisstgjøre troens utvikling hos enkeltmennesker. Hvordan kan vår tro bære moden frukt?

Kurset består vanligvis av fire kurskvelder som gjennomføres i løpet av et semester. De aktuelle temaene er:

  • Troens vekst og utvikling
  • Tro og tanke
  • Tro møter tro (kristen tro i møte med annen religiøsitet/åndelighet)
  • Troens kilder: stillhet, bønn og meditasjon

Bottom