En gruppe mennesker sitter i en ring og snakker sammen om meditasjon på salig er tørsten 2013. På gulvet foran står en meditasjonskrakk.

Innføring i meditasjon og åndelig veiledning

Kristen meditasjon er for mange en skjult skatt. I vår tid gjenoppdager flere og flere denne måten å praktisere tro på. Dette kurset vil åpne dørene til kirkens gamle tradisjoner for meditasjon og åndelig veiledning. 

Siden 1970-tallet har en østlig bølge med trancendental meditasjon, yoga og andre former slått inn over Norge. Helsevesenet har hentet «mindfulness» (oppmerksomt nærvær) fra buddhismen og benytter det både forebyggende og til behandling av stress, depresjon m.m. Mange har ingen anelse om at det finnes kristen meditasjon. Kristen meditasjon har mange likhetspunkter med andre meditasjonsformer. Den har også likhetstrekk med bønn, da den alltid setter  forholdet til Gud i sentrum. Du må være forberedt på å delta i enkle, praktiske meditasjonsøvelser på kurskveldene.

Kurset består vanligvis av tre-fire kurskvelder som gjennomføres i løpet av et semester. Temaene er:

  • Hva er kristen meditasjon?
  • Hvorfor meditere?
  • Åndelig veiledning – å bli oppmerksom på Gud i alt
  • Innføring og øvelser i en meditasjonsform

Vi kan tilby innføring i disse kristne meditasjonsformene: Jesusmeditasjon (meditasjon over bibeltekster), Sentrerende (kontemplativ) bønn, Kristen dypmeditasjon, Kristuskransen og Åndelige øvelser i ignatiansk tradisjon.

Kursdeltagerne anbefales å lese Anna Ramskov Laursen: Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon.

Bottom