Les prekener av areopagosfolk

Prekener er til for å høres. Det kan allikevel være fint å sette seg ned i ro og fred for å reflektere over prekenens innhold. I menyen til venstre finner du knapper som leder deg videre til prekener holdt av prester og andre som er knyttet til Areopagos.  

Foto: potamos.photography/flickr/CC

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom