Sommerprekener

Areopagosdirektør Raag Rolfsen har flere ganger holdt prekenen ved sommerfestivalen. Her finner du noen av dem.

Foto: Patrick Nouhailler/Flickr CC

Det virker som om noen av de salmene som priser vår, sommer, varme og lys trekker seg fra lovprisningen når vår verden sammenlignes med den kommende. Det er ikke nødvendigvis sånn.

Den greske historikeren Plutark forteller at en seiler på et skip fra Hellas til Italia hørte en stemme rope at den store gud Pan er død. Er det så sikkert da? Dette er en av spørsmålene jeg undersøker i denne prekenen over Peters bekjennelse ved Cæsarea Filippi.

Oppreisingen til verdighet er essensen i det bibelske vitnesbyrdet.

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom