Kirkelige dialogsenter i Norge

Et nyskapende prosjekt skaper dialog og grensesprengende fellesskap i norske storbyer.

Norge er på rask vei fra enhetssamfunn til mangfoldssamfunn. Terrorangrepene 22. juli 2011 viste at forskjellighet kan føre til konflikt og vold. Areopagos vil at det norske samfunnet holdes sammen av åpenhet og respekt for forskjellighet: Dialogsentre i norske storbyer skal bidra til at religionsdialog blir tilgjengelig og alminnelig for vanlige mennesker – ikke minst ungdom.

88 prosent av Norges befolkning vil nemlig ha mer dialog mellom mennesker med ulik tro. Fire av ti nordmenn ønsker å delta i dialoggrupper for tro og livssyn, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Samarbeidsrådet for tros- og livssyn våren 2012. Vi har i løpet av de siste tre årene etablert dialogsentre i Oslo (2010), Bergen (2011) og Stavanger (2012). Et for-prosjekt er på gang i Sarpsborg. Sentrene driver kompetanse-bygging, erfaringsdeling og tar initiativ til konkret dialogarbeid bl.a. på skoler, i asylmottak, i kirker, moskéer og i religiøse lederfora.

Alle drives i samarbeid med lokale bispedømmer, og de ansatte er teologer og andre med spesialkompetanse – som samarbeider tett med ulike tros- og livssyns-samfunn. Dialogsatsingen er allerede støttet av Kulturdepartementet, Stavanger, Sandnes og Bergen kommuner. Areopagos er i dag i samtaler om nye sentre med dialogmiljøer i enda flere bispedømmer. Nå inviterer vi flere partnere til å samarbeide med oss om å realisere drømmen om dialogsentre i elleve storbyer. 

12. april 2016

Kirken skal satse stort på dialog.

- Kunnskap er viktig, men det er først når teorien fylles med menneskelige møter at den blir relevant for ungdommenes liv, sier Hildegunn Isaksen, daglig leder i Kirkelig dialogsenter Bergen.

Dialogprest Steinar Ims engasjerer ungdom i dialog (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

Støtt dialogprosjektet

Bli fast giver ved å trykke her

Gi en enkeltgave eller kirkeofring til kontonummer

9053 05 22325

Merk gaven: "Dialogprosjektet"

AREOPAGOS TRENGER ÉN MILLION KRONER I EKSTERNE STØTTE DE NESTE FIRE ÅRENE FOR Å ETABLERE NYE DIALOGSENTRE

Iselin Jørgensen (til venstre), Mehda Golabi (i blått slør)

Dialogprosjektet

  • Kirkelig dialogsenter finnes i dag i Oslo, Bergen og Stavanger.
  • Vi arbeider for å etablere sentre i alle bispedømmer innen 2020.
  • Sentrene driver kompetansebygging, erfaringsdeling og tar initiativ til konkret dialogarbeid bl.a. på skoler, i asylmottak, i kirker, moskéer og i religiøse lederfora.
  • Arbeidet har et særskilt fokus på ungdom.
  • Areopagos har arbeidet med religionsdialog i Norge i over 20 år.
  • I 1992 ble dialogsenteret Emmaus opprettet i Oslo, som ble videreført av Kirkelig dialogsenter i 2010. Dette senteret er noden i det nye nasjonale nettverket.

Bottom