Dialogmesser i Stavanger

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

Vi samarbeider med St Petri menighet, Åpen Kirkegruppe og Kirkens bymisjon om disse torsdagene, slik at det alltid er et måltid, en messe og samtale på torsdager. Dialogsenteret har ansvaret den første torsdagen i måneden. Velkommen!

Program våren 2015:

Torsdag 8 januar kl 18.30 / 19.30

Torsdag 5 februar kl 18.30 / 19.30

Torsdag 5 mars kl 18.30 / 19.30

Torsdag 9 april kl 18.30 /19.30

Torsdag 7 mai kl 18.30 /19.30

Torsdag 4 juni kl 18.30 /19.30

Høsten 2015: 3 september, 1 oktober, 5 november og 3 desember.

 

Dialogprest Steinar Ims engasjerer ungdom i dialog (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

Støtt dialogprosjektet

Bli fast giver ved å trykke her

Gi en enkeltgave eller kirkeofring til kontonummer

9053 05 22325

Merk gaven: "Dialogprosjektet"

AREOPAGOS TRENGER ÉN MILLION KRONER I EKSTERNE STØTTE DE NESTE FIRE ÅRENE FOR Å ETABLERE NYE DIALOGSENTRE

Iselin Jørgensen (til venstre), Mehda Golabi (i blått slør)

Dialogprosjektet

  • Kirkelig dialogsenter finnes i dag i Oslo, Bergen og Stavanger.
  • Vi arbeider for å etablere sentre i alle bispedømmer innen 2020.
  • Sentrene driver kompetansebygging, erfaringsdeling og tar initiativ til konkret dialogarbeid bl.a. på skoler, i asylmottak, i kirker, moskéer og i religiøse lederfora.
  • Arbeidet har et særskilt fokus på ungdom.
  • Areopagos har arbeidet med religionsdialog i Norge i over 20 år.
  • I 1992 ble dialogsenteret Emmaus opprettet i Oslo, som ble videreført av Kirkelig dialogsenter i 2010. Dette senteret er noden i det nye nasjonale nettverket.

Bottom