En kinesisk jente tegner og fargelegger en banan på et ark.

Dagsenter

Nanjing er en by på over 7 mill. mennesker som ligger 30 mil fra Kinas østkyst. Det er en rik by, men ressursene er ulikt fordelt. Foreldre til psykisk funksjonshemmede barn i Nanjing var fortvilet fordi deres barn ikke hadde noe tilbud. 

En ung, kinesisk kvinne med psykisk funksjonshemming sitter dypt konsentrert og tegner med fargestifter. Motivet er en banan.

NORAD løfter fram resultater i Areopagos-prosjekt.

En gruppe funksjonshemmede kinesiske barn står sammen med Raag Rolfsen.

Nanjing er en by på over 7 mill. mennesker som ligger 30 mil fra Kinas østkyst. Det er en rik by, men ressursene er ulikt fordelt. Foreldre til psykisk funksjonshemmede barn i Nanjing var fortvilet fordi deres barn ikke hadde noe tilbud. 

Bottom