Sørøst-Asia satser på diakoniutdanning

Som første i sitt slag i Sørøst-Asia ble det i 2011 opprettet et ettårig masterprogram i diakoni på LTS for studenter fra Hongkong, Kina og andre deler av Sørøst-Asia.

Ulike kirker og organisasjoner i Sørøst-Asia har lenge drevet diakonalt arbeid og behovet for styrket faglig kompetanse meldte seg. Mer kunnskap og større bevissthet om diakoni er viktig for at kirken kan møte mennesker på en helhetlig måte. 
Masterstudiet har som mål å utruste studenter til en diakonitjeneste i kirken, øke kunnskap og forståelse omkring diakoni, gi elevene verktøy slik at de igjen kan undervise andre om diakoni og utfordre dem på ledelse og til å ta ansvar i diakonale prosjekter og tjenester i kirken og organisasjoner.

Diakonhjemmet, Diakonova og MF har vært sentrale aktører i oppstarten. Kjell Nordstokke, Tormod Kleiven og Knud Jørgensen har alle forelest på diakonistudiet ved LTS. Areopagos bidrar med økonomisk og faglig støtte. 
Vil du være med og bidra? Klikk her. 

Norske Lene Birgitte Bjølverud Rødningsby har fullført et års masterstudie i Hongkong. Hun er så langt eneste nordmann som har studert diakoni på LTS. Les om Lene Birgittes opphold her:  

 

"Mitt opphold ved Lutheran Theological Seminary, LTS"

Av Lene Birgitte Bjølverud Rødningsby

Jeg reiste til Hongkong som volontør for Areopagos i en tre måneders periode og ble i denne tiden også godt kjent med LTS. Under mitt volontøropphold fikk jeg høre at det for første gang skulle starte et masterstudium i diakoni. Jeg trivdes godt i Hongkong, og bestemte meg derfor for å reise tilbake året etter for å studere diakoni.

For meg var møtet med LTS en fin opplevelse. Seminaret ligger nydelig til på en høyde ved bydelen Shatin, omgitt av jungelskog, vakre planter og karpedammer. Høstsemesteret startet med en studentretreat, hvor man ble bedre kjent med de andre studentene og lærerne ved LTS. De fleste studentene kommer fra Hong Kong. Noen kom fra fastlands Kina mens resten kom fra Sørøst-Asia, som for eksempel Myanmar, Indonesia, Vietnam, Laos og Kambodsja. Jeg bodde på internatet ved skolen. På denne måten ble jeg godt kjent med de andre studentene. Hver morgen møttes vi til morgenandakt i kapellet, før vi gikk til undervisning.

Som fulltids diakonistudent velger man åtte emner i løpet av studieåret, fire av disse må være emner innenfor diakoni.

Foruten disse fire fagene kunne jeg velge fritt i emner undervist på engelsk. Jeg valgte fag innenfor misjonshistorie og misjonsmodeller, etikk og menneskerettigheter samt økumenisk teologi. Fagene var spennende, og man fikk god tid til å stille spørsmål og diskutere temaene i forelesningene, da studentantallet i hver klasse var på rundt 10-15 personer. I enkelte emner ble vi bedt om å skrive refleksjonsnotat fra gang til gang, i andre emner lagde vi presentasjoner om for eksempel vårt lands misjonshistorie. På denne måten ble vi godt kjent med studievenners kulturelle bakgrunn og kirkehistorie. Flere av emnene ble avsluttet med en semesteroppgave og leselogg av fagets pensum. 

Det mest utfordrende ved studieoppholdet var for meg var at det til tider kunne det være vanskelig å uttrykke det man virkelig ville si eller mente på engelsk, men dette gikk bedre etter hvert som man fikk trening. Den ekstreme varmen og fuktigheten man opplever i sommerhalvåret, var også en stor overgang, det var tider jeg ønsket meg tilbake til det kalde nord. Men når den verste heten hadde lagt seg, kunne man nyte gode dager i solen og på stranden.

Ved siden av å studere, brukte jeg tiden til å bli kjent med byen Hongkong, kulturen og levesettet. Hongkong og fastlands Kina er svært forskjellige, og i løpet av oppholdet ved LTS reiste jeg inn i Kina både i regi av skolen og på egenhånd. Diakoni er et nytt og ukjent begrep i Hongkong og Kina, og jeg var så heldig å få være med på oppstarten av diakonistudiet. Jeg synes året som diakonistudent ved LTS var både spennende og lærerikt.

Gjør en forskjell

Dette skjer

27. feb
Nordstrand kirke i Oslo

 

 

Bottom