Chist Church, en kirke bygget i kinesisk tempel stil med røde søyler. Kinesiske tegn på veggen.

Tao Fong Shan

På en offentlig auksjon 23. mai 1930 kjøpte Karl Ludvig Reichelt en åsrygg ca 14 km fra Hongkong sentrum. Det var et nydelig landskap nær en av pilegrimsrutene for søkende buddhistmunker den gang. Navnet Tao Fong Shan (TFS) oversettes gjerne med fjellet der Kristusvinden blåser. TFS og Areopagos har tette bånd, og på mange måter har TFS vært hjertet i Areopagos. På TFS drev Karl Ludvig Reichelt sitt banebrytende arbeid med buddhistiske pilegrimer som målgruppe. De første misjonærene på TFS hadde en arbeidsmetode og en livsholdning som den dag i dag inspirerer og utfordrer. 

Tao Fong Shan (TFS) er et viktig senter for religionsstudier, kristen spiritualitet og dialog.
Her finner du gjestehus (Pilgrims hall), bibliotek, kunstavdeling, en vakker kirke og en krypt som brukes til gudstjenester og bønn. Areopagos sine seniorvolontører har sitt eget hus, og ikke langt unna ligger Ascension house som tidligere ble drevet som et backpackersted. Nå er Ascension house et treffsted for ungdommer og studenter fra ulike nasjoner der de samles for å reflektere omkring egen tro. Ascension house tilbyr fortsatt overnatting, kontakt Tao Fong Shan.  
I dag er virksomheten på Tao Fong Shan eid og drevet av en Hongkong-basert stiftelse, og er Areopagos sin nærmeste samarbeidspartner.

Driften på TFS fordeles på tre enheter:

  1. Tao Fong Shan Service Unit (TFSSU) driver gjestehus, ivaretar praktisk drift og vedlikehold og tar hånd om økonomi og administrasjon. Besøk hjemmesiden deres her. 
  2. Tao Fong Shan Christian Center (TFSCC) driver utadrettet arbeid. Deres visjon er å ta vare på og utvikle kristen spiritualitet, liturgi og kunst. De arbeider for å fremme trosdialog og kulturell utveksling. TFSCC arrangerer også årlig kurs og retreater for pastorer fra Kina. Besøk hjemmesiden deres her.
  3. Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) oversetter og publiserer teologisk materiale og samarbeider med over 20 universiteter i Kina. Universitetene mottar gjesteforelesere fra Hongkong og Europa. ISCS tilbyr stipend til kinesiske forskere med opphold på Tao Fong Shan og med tilgang på stort bibliotek og forskermiljø. Besøk hjemmesiden deres her.
Portrett av kinesisk kvinne som smiler

10. September 2015 ble Dr. TONG Wing Sze utnevnt som direktør. 

Fra høsten 2013 gjenoppstod Ascension House som gjestehus for "backpackere".

Gjør en forskjell

 

 

Bottom