En kvinne tenner lys på en globe, mens hun ser alvorlig og tankefull ut.

Kristen trospraksis

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. Areopagos er i forfront med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.

Salig er tørsten

En mann forteller og gestikulerer under et foredrag på Salig er tørsten.

Salig er tørsten er Norges bredeste møtested for mennesker som ønsker å lære mer om kristne trospraksiser i den kontemplative tradisjonen. Areopagos samarbeider med magasinet STREK om arrangementet, en gang i året i Oslo. Det samler flere hundre mennesker. Undervisningen kombineres med praktisering av det det undervises om. Mange tar dette med seg hjem til sine menigheter.

Jon Daniel Roum sier

- Jeg har praktisert Jesusbønnen. Salig er tørsten hjalp meg til å integrere meditasjonen i kroppen. Nå er min stille stund blitt rikere og mer mangfoldig»

Roum er pastor i Den evangelisk lutherske frikirke i Hønefoss. Han har nå startet et meditasjonsarbeid som ønsker å favne søkende mennesker.

Meditasjon

Forsiden av boken til Anna Ramskov Laursen: Lær å meditere i kristen tradisjon. Bildet viser en dør som er åpen og det kommer et varmt, gult lys innenfra rommet.

Trancendental meditasjon, yoga og andre mentale og kroppslige teknikker med røtter i østens religioner har blitt svært utbredt. Helsevesenet benytter mindfulness, oppmerksomt nærvær, både forebyggende og til behandling av stress, depresjon og andre lidelser. Folk flest er knapt klar over at det finnes noe som heter kristen meditasjon.

Hva er forholdet mellom de ulike meditasjonsformene? Er meditasjon noe annet enn bønn? Gjennom fagdager, kurs og retreater ønsker Areopagos å bidra til at meditasjon får en naturlig plass i kristen trospraksis og til at folk som ønsker å meditere kan finne det i en kristen ramme.  

En mann med sombrerohatt smiler.

PER TOMASGÅRD, prosjektleder i ABC Data er overrasket

- Hadde det vært meditasjonskurs i en av den norske kirkes menigheter ville jeg garantert vært interessert, men noe slikt hørte jeg aldri om.  

Etter Kristus

Nettverket Etter Kristus er en integrert del av Areopagos. Etter Kristus er åpen for alle, men har sitt tyngdepunkt i gruppa unge voksne. Ut fra mottoet «mellom askese og aktivisme» arbeider Substans bl.a. med:

  • Jesus-dojoer: tidsavgrensede praksisperioder med fokus på ulike tema: fra stillhet og kontemplasjon til digital avrusing, kamp mot trafficking og bevisstgjøring rundt personlig forbruk og økonomisk styring
  • Ukentlig tidebønn
  • Historiekvelder, filmvisninger m.m.
Stian Kilde Aarebrot, prest og skribent snakker i en mikrofon.

Stian Kilde Aarebrot, prosjektleder (bildet), har visjoner:

- På sikt ønsker vi å bidra til å etablere varige praksisfellesskap knyttet til menighetene.

Aarebrot ønsker å se E.Kr- arbeid i alle regionale sentra og med forgreninger til Sverige og Danmark. Han legger til:

- Vi arbeider også for å styrke praksiselementet i teologiutdanningen og for å utvikle et opplegg med «konfirmasjon med Etter Kristus».

Ketil Hagen, deltager på Jesus-dojo om moderne slaveri:

- Faste ble svært meningsbærende når vi ble oppfordret til å be for de 27 millioner slaver vi har i verden i dag, for de som profiterer på slaveri, for deres familier, for alle de unge, enslige asylsøkere som forsvinner fra mottakene.

Jesus-dojoen ble en vekker:

- Min beskjedne avståelse fra mat én dag ble en utålmodighet for mer rettferdighet, og en påminnelse om at jeg selv er midt i det.

Retreat og åndelig veiledning

  • Areopagos arrangerer egne retreater og gir støtte til nyskapende retreatvirksomhet
  • Areopagos har bygd opp en stipendordning for retreatstedene. Gjennom denne har mer enn 30 medarbeidere knyttet til 15 ulike retreatsteder mottatt støtte til personlig og faglig utvikling. For mange er dette i praksis den eneste muligheten for slik støtte.
  • Areopagos har en viktig koordinerende rolle i retreatbevegelsen. Vi legger til rette for felles samlinger og har bygd opp nettstedet www.retreater.no

Valfrid Botnen, åndelig veileder i Ignatiansk tradisjon understreker betydningen av det arbeidet Areopagos gjør:

- Støtten fra Areopagos har gitt meg mulighet til faglig og erfaringsbasert utvikling og fordypning. Det er kjempeviktig og gir stor inspirasjon for min egen del og inn i de sammenhenger jeg er engasjert i.

Ulla spiller på gitar, foran henne er det et notestativ og bak et ikonmaleri.

Ulla Käll, forfatter, musiker og retreatleder uttrykker det slik: 

- I dag befinner vi oss på et Areopagos hvor vi tilbys mange forskjellige trosretninger. Mye av det som tilbys finner også sitt svar i Kirken, men mange vet det ikke.

Hun fortsetter

- For å møte mennesker der de er, trenger vi å være oppdatert; både på strømninger i tiden men også i en levende bevegelse med vår egen tro. Disse tingene har støtten og samarbeidet med Areopagos hjulpet meg med i stor grad. I tillegg er Areopagos oppmuntrende til andre uttrykk for tro enn ord, som i mitt fall gjelder gitarmusikk. Det blikket og den støtten "utenfra" som Areopagos har gitt meg gir meg mot til å fortsette reisen med troen, i ord og toner.

Areopagos sitt arbeid med kristen trospraksis

Salig er tørsten – en praksisdag for det indre livet

Meditasjon – fagdager, kurs og retreater der folk kan oppdage meditasjon som en vei til å utvikle og fordype kristen tro og lære å ta det i bruk, personlig og i grupper

Etter Kristus – et praksisnettverk der man lærer Jesusetterfølgelse integrert i hele livet

Retreatarbeid – nyskapende retreater og støtte til personlig og faglig utvikling av husfolkene ved retreatstedene

Åndelig veiledning – støtte til opplæring og oppfølging av åndelige veiledere

Pilegrimsarbeid – pilegrimsvandringer og hjelp til den indre vandringen

 

Bli fast giver ved å trykke her

Gi en enkeltgave eller kirkeofring til kontonummer

9053 05 22325

BUDSJETT: VI TRENGER 200 000 KRONER I ÅRET I EKSTERN STØTTE

Bottom