Om oss

Den kristne organisasjonen Areopagos arbeider med religions – og livssynsdialog, kristen trospraksis og bistands – og kulturprosjekter. Vi driver arbeid i Norge, Danmark, Hongkong og Kina.
Om oss

Areopagos er organisert som en stiftelse med medlemsforeninger i Norge og Danmark. Vi samarbeider bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavia og internasjonalt. Flere av våre ansatte er ordinerte prester i Den norske kirke/Den danske folkekirken, men våre medlemmer og samarbeidspartnere kommer fra et bredt livsynslandskap.

Areopagos ble grunnlagt i 1922 i Hongkong av den norske presten Karl Ludvig Reichelt, med navnet Den Kristne Buddhistmisjon. Areopagos hovedmål er å dele evangeliet i en religiøst mangfoldig og sekularisert verden. Vi vil at mennesker skal forstå og erfare Guds sårbare kjærlighet i Kristus gjennom vårt arbeid i Skandinavia, Kina og Hongkong. Vi ønsker å nå dette målet gjennom eget arbeid og i samarbeid med likeverdige partnere. Areopagos vil utføre sin misjon gjennom å skape møtesteder, styrke nettverk og fremme arbeid preget av kristen fordypning og respekt for andres erfaringer av åndelighet. Areopagos står i en økumenisk tjeneste, rotfestet i en luthersk arv. Hos oss skal en helhetlig spiritualitet gi seg uttrykk i en miljø- og samfunnsetisk profil og drift.

 

Om oss

 

Karl Ludvig Reichelt

Gjennom en sterk erfaring ved det buddhistiske klosteret og lærdomssenteret Weishan i 1905, ble kinamisjonæren Karl Ludvig Reichelt klar over at kirkens oppdrag ikke bare er forkynnelse og opplæring. Det er også fordypning og medvandring.

Om oss

Starter en radikalt ny arbeidsmåte i Kina
Reichelt kaster seg ut i intense studier av kinesisk religion. Senere fordyper han seg enda mer i Det nye testamentet og andre kristne kilde. Parallelt med dette besøker han templer og blir venn med buddhistmunker.

I 1922 gir Det norske Misjonsselskap (NMS) klarsignal for å starte en radikalt ny arbeidsmåte i Kina, preget av gjestfrihet, vennskap og respekt, stillhet, bønn og samtale. Reichelt og hans medarbeider Notto Normann Thelle blir sendt til Nanjing for å reise et senter med dette preget. De neste fem årene blir senteret besøkt av mer enn 5000 buddhist- og taoistmunker. Men snart blir det strid rundt den radikale arbeidsprofilen, og det blir brudd mellom NMS og utsendingene. Året etter plyndres senteret av Chiang Kai Shek’s tropper, og borgerkrigen driver misjonærene på flukt.

Flyktet fra Kina og etablerte senter i Hongkong

Om oss


De som delte Reichelts visjon oppretter i 1926 Den Nordiske Kristne Buddhistmission, som senere ble til Areopagos. Stiftelsen fant sted i Cappella Johannea i Majorstua kirke. I 1927-29 blir Shanghai en midlertidig base for arbeidet, mens Reichelt fortsetter å besøke ledende buddhistiske lærdomssentra i Kina, Japan, Taiwan Filippinene, Vietnam, Singapore og Hongkong. Med norske og danske støttespillere i ryggen kjøper de en åsrygg utenfor Hongkong i 1930. Der bygger de opp dialog- og spiritualitetssenteret Tao Fong Shan. 

 

Om oss

Tao Fong Shan

Tao Fong Shan (TFS) er et viktig senter for religionsstudier, kristen spiritualitet, dialog og religionsstudier i Hongkong. Navnet oversettes gjerne med «Fjellet der taovinden blåser», og «Fjellet der Kristusvinden blåser». Det ble grunnlagt av Karl Ludvig Reichelt som et misjons- og

Om oss

dialogsenter nær en av pilegrimsrutene for søkende buddhistmunker, og det var hjertet i organisasjonen som senere fikk navnet Areopagos.

I dag er Tao Fong Shan eid og drevet av en Hongkong-basert stiftelse, som samarbeider tett med Areopagos.

Her finner du gjestehus (Pilgrim’s Hall), bibliotek, kunstavdeling, et teologisk institutt, en vakker kirke (Kristustemplet) og en krypt som brukes til gudstjenester og bønn. Areopagos sine seniorvolontører har sitt eget hus, og ikke langt unna ligger gjestehuset Ascension house som har vært et populært backpackersted siden 1990-tallet. Nå finner unge gjester fra hele verden vegen dit gjennom Airbnb.

Tao Fong Shan består av tre enheter:

Tao Fong Shan Christian Center (TFSCC) driver utadrettet arbeid knyttet til kristen spiritualitet, liturgi, kulturell utveksling og trosdialog.

Om oss

Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) oversetter og publiserer teologiske bøker, tilbyr kinesiske universiteter gjesteforelesere fra Hongkong og Europa og gir kinesiske forskere studieopphold på Tao Fong Shan.

Tao Fong Shan Service Unit (TFSSU) har ansvaret for gjestehus, praktisk drift og vedlikehold, økonomi og administrasjon.

TEKST Ann Kristin van Zijp Nilsen
Publisert 22.03.2019
Relevante saker
NyheterTao Fong Shan
21.11.2021
Tao Fong Shan
08.11.2021
Bakgrunn
29.06.2021
Tao Fong Shan
08.06.2021
Powered by Cornerstone