Forsiden>Artikler>Lytt til menneskemøter 
– I stedet for å forestille oss en masse om folk og sette de i en slags gruppe, bør vi anerkjenne at de er enkeltpersoner, sier dialogprest Ivar Flaten.
– I stedet for å forestille oss en masse om folk og sette de i en slags gruppe, bør vi anerkjenne at de er enkeltpersoner, sier dialogprest Ivar Flaten.

Lytt til menneskemøter 

– I podkasten Ypsilon får du lange, langsomme samtaler med folk om livet slik det arter seg, sier dialogprest Ivar Flaten.

Kirkelig dialogsenter i Drammen inviterer hver uke til samtaler som ikke har det travelt. Utvalgte personer fra svært varierte bakgrunner forteller fra sin tilværelse, og samtalen distribueres så alle kan lytte.

PODKAST FRA KIRKELIG DIALOGSENTER

Podkast er en lydfil som blir kringkastet via nettet, og kan spilles av på flere måter. Det er mulig å abonnere på bestemte podkastserier, slik som Ypsilon. 

Ypsilon produseres ved Kirkelig dialogsenter i Drammen, og er tilgjengelig på podkastens egne nettsted og andre plattformer for podkast. 

Ivar Flaten har mottatt flere priser for sitt dialogarbeid:  

  • «Ikkevoldsprisen» av Norges Kristne Råd, Baptistforbundet og Holtekilen folkehøgskole 
  • Drammen kommunes kulturpris 
  • Brobyggerprisen av Norske Kirkeakademier

Unike historier  

– Jeg forundres over hvor fascinerende helt vanlige liv er, eller hvor uvanlige de vanlige livene er, sier mannen bak podkasten Ypsilon. Han heter Ivar Flaten, er dialogprest i Drammen, og opptatt av enkeltmenneskets unike historie.  

Ideen til denne podkasten kom på bakgrunn av sørgesamtalene Flaten hadde gjennom mange år som prest.  
– Det var like spennende hver gang å få del i hvordan folk hadde levd og jobbet. Men det er jo litt seint å bli kjent når de allerede er borte, forteller han, og der lå motivasjonen til formatet.  

– Folk synes det er hyggelig å bli spurt, og det er et privilegium for meg å ha disse samtalene, sier Flaten. Han mener slik dialog hjelper oss til å forstå hverandre bedre.  
– I stedet for å forestille oss en masse om folk og sette de i en slags gruppe, bør vi anerkjenne at de er enkeltpersoner. 

Snakke sammen 

Omtrent alle Flatens intervjuobjekter har en internasjonal bakgrunn, og mange av dem er innflyttere til Norge. Men han vil ikke begrense behovet for dialog til møter på tvers av livssyn eller etnisitet.  

– Når vi kommer inn på folk, er det forbausende hvor lite vi vet om hverandre. Vi kan ha gått med folk i kirken i 10-15 år, men kjenner vi de egentlig, spør Flaten. Han viser til debatter internt i kirken, og mener dialog også er nødvendig der.  

– Begrepet «dialog» høres kanskje høytidelig og instrumentelt ut, men det handler om å snakke sammen, og det er utrolig verdifullt.  

Flaten anser prosjektet Ypsilon som fredsarbeid i en tid hvor polarisering griper om seg. – Det er viktig å holde fast på menneskemøtene og bli berørt av hverandres liv og historier, sier han og er overbevist om at samtaler ansikt til ansikt bidrar til fredeligere sameksistens både lokalt og i større målestokk. 

Live på biblioteket

Så langt i år har Flatens podkastserie kommet med 41 episoder med et mangfold av historier om oppbrudd, overganger, gleder og utfordringer. Hver torsdag publiseres en ny samtale.  

På nyåret kommer Ypsilon også i live versjon med publikum. Én samtale i måneden skal foregå på Drammensbiblioteket, filmes og strømmes på nett. De fremmøtte får anledning til å delta i videre samtaler ved bordene etter opptak. 

Areopagos er med og driver arbeidet til de kirkelige dialogsentrene. Julekampanjen 2020 går til dialogarbeid i Norge og Kina.

FOTO:  Kirkelig dialogsenter i Drammen
Publisert 29.11.2020
Powered by Cornerstone