Forsiden>Artikler>Reichelt som missiologisk forbilde  
Karl Ludvig Reichelt sammen med buddhistiske munker i Pilgrims' hall i Nanjing på 1920-tallet.
Karl Ludvig Reichelt sammen med buddhistiske munker i Pilgrims' hall i Nanjing på 1920-tallet.

Reichelt som missiologisk forbilde  

Areopagos-grunnleggerens dialogiske tilnærming til misjon er tema på et internasjonalt seminar denne uka.

SYMPOSIUM OM REICHELT

Tittel på symposiet er «Buddhist-Christian Encounters: Today’s Realities in Light of the Pioneering Work of Karl Ludvig Reichelt (1877-1952) in China.» 

Professor emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo, og tidligere Areoapgos-utsending Notto Reidar Thelle er engasjert som hovedforeleser. 

Symposiet er digitalt og avholdes 24-26 februar. Alle påmeldte vil få tilgang til opptak av undervisningen og et diskusjonsforum ut mars måned. 

Symposiet er et årlig arrangement til ære for den avdøde missiologen Ralph D Winter. 

Arrangører er: Frontier Ventures, William Carey International University, Center for Missiological Research – Fuller Theological Seminary, og the International Society for Frontier Missiology. 

– Det er spennende at også teologisk konservative miljøer lar seg inspirere av dialog i misjon, sier Notto Reidar Thelle. Han skal forelese om Areopagos-grunnleggeren Karl Ludvig Reichelt på et symposium arrangert av amerikanske missiologiske institusjoner og organisasjoner.  

Thelle er hovedforeleser, temaet er møter mellom buddhister og kristne, og Areopagos-grunnlegger Karl Ludvig Reichelt sin tilnærming til mennesker med buddhistisk tro er inspirasjonen for undervisningen. I tre forelesninger vil Thelle undervise om ulike sider av Reichelts virksomhet. 

– Jeg åpner med hans utvikling fra en tradisjonell eksklusiv luthersk tenkning til en dialogisk åpenhet i møte med buddhismen i Kina. Etter mitt foredrag vil tre kjente missiologer; Terry Muck, Amos Yong og Rory Mackenzie, gi en respons, forteller Thelle om oppsettet.  

Symposiet foregår digitalt 24.- 26 februar.  

– Den andre dagen vil jeg se både bakover og fremover og spørre hva som fremdeles er relevant i Reichelts misjonssyn, forklarer Thelle. 

Thelle avslutter undervisningsrekken med sin personlige fortelling: «My pilgrimage in Christian- Buddhist encounter.» Både han og de tre andre nevnte bidragsyterne vil dele sine egne erfaringer om møtet med buddhismen og hva dette kan bety for andre. 

Reichelt har vært betraktet som kontroversiell

At Reichelt er tema ved et arrangementet der teologisk konservative institusjoner står bak, synes Thelle er svært interessant.  

– Reichelt har i teologisk konservative miljøer stort sett vært kritisert og betraktet som liberal og alt for åpen i møte med andre religioner, og derfor uakseptabel som forbilde, forklarer Thelle.  

Han kaller det «den antropologiske vendingen» som skjedde da konservativ kristen misjon begynte å ta på alvor hvor viktig kulturkunnskap er i tverrkulturell kommunikasjon, og erkjente at dialog og kontekstualisering er helt avgjørende for meningsfull kommunikasjon.

– Det er inspirerende at de aksepterer Reichelts grunnleggende forventning om at Gud ikke er fremmed i noen kulturer, men har etterlatt seg spor i alle kulturer. 

Kjenner Reichelt godt

Forelesningene om Reichelt er en del av et årlig seminar til ære for den avdøde missiologen Ralph D. Winter. 

– Jeg har tidligere hatt minimal kontakt med disse miljøene, men antagelig har de funnet navnet mitt på nettet og oppdaget at jeg har skrevet mye om Reichelt i internasjonale tidsskrifter, forteller Thelle.

Da de hørte at Thelle nylig har avsluttet arbeidet med en biografi om Reichelt på norsk, meldte de tilbake et ønske om å bidra til å få den utgitt på engelsk.

Forelesningene har en påmeldingsavgift og er åpne for alle interesserte.

TEKST Margunn Krohn Sævre
FOTO:  Areopagos' arkiv
Publisert 19.02.2021
Powered by Cornerstone