Forsiden>Artikler>Studer for å lære god dialog
På studiet lærer man å fremme god dialog blant ungdom.
På studiet lærer man å fremme god dialog blant ungdom.

Studer for å lære god dialog

– Dialogpilotene lærer seg å forstå mennesket bak argumentene.

I et samfunn med sammensatt befolkning både kulturelt og religiøst, oppstår det ofte situasjoner der dialog er nødvendig for å komme nærmere og videre.

Gjennom et helt særegent studium ved Teologisk Fakultet på Universitet i Oslo, kan unge voksne spesialisere seg på å skape og forme gode dialoger der ulikhetene er store.

Deltidsstudium

– Dialogpilotene skal lære å forstå ikke bare argumentene i en diskusjon, men også personen bak argumentene. Det trengs i samfunnet, mener Eliana Hercz, koordinator for studiet.

Dialogpilotene utdannes gjennom et deltidsstudium som gir 20 studiepoeng. Studiet går over ett år, og er et samarbeid mellom flere aktører, blant dem Kirkelig Dialogsenter Oslo som støttes av Areopagos. Søknadsfristen for å bli med i kullet for neste skoleår, utløper 15. mai. Søkere må være mellom 19 og 30 år.

Dialog i skolen

«Dialogpilotene ble startet i 2015, med et mål om å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynstradisjoner til kompetente dialogarbeidere, og skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser,» skriver de på egne nettsider.

– Undervisningen er praktisk rettet, forteller Hercz, og forklarer at både studiepraksisen og oppdragene for de sertifiserte dialogpilotene i stor grad skjer på skoler, primært i Oslo-området.

– Der finner vi multikulturelle og lite homogene grupper, og mange lærere er takknemlige for ekstern og profesjonell hjelp til å skape dialog i trygge rammer, forklarer koordinatoren.

Helgesamlinger

De fleste på studiet har enten jobb eller andre studier i tillegg, så undervisningen er lagt til helger og kvelder. Hercz forteller at de studentene har variert bakgrunn både med tanke på utdannelse og religiøs tilhørighet.

– Det de har til felles er interessen for å gjøre en forskjell og ønsket om å lære hvordan.

Hos oss får de en verktøykasse de kan bruke privat eller i jobb som lærer, politi, ungdomsleder og mye annet.

Nye nettverk

Når vårens kull har avlagt eksamen, vil tilsammen nærmere 50 studenter ha fullført denne utdannelsen. Hercz forteller om gode tilbakemeldinger fra studentene:

– De opplever at vi tar opp dagsaktuelle temaer, og er takknemlige for samhold og fellesskap gjennom studiet. Siden studentene utgjør en mangfoldig gruppe, skapes nye nettverk blant dem.

TEKST Margunn Krohn Sævre
FOTO:  Tim Mossholder, Unsplash
Publisert 07.05.2020
Relevante saker
NyheterTao Fong Shan
21.11.2021
Nyheter
12.11.2021
Nyheter
27.10.2021
Nyheter
20.10.2021
Powered by Cornerstone