Forsiden>Artikler>Troens møte mellom øst og vest
Troens møte mellom øst og vest

Troens møte mellom øst og vest

– Jeg erfarer mange ganger at min kristentro blir styrket i møte med andres livssyn, sier dialogprest Nobukazu Imazu. Nå holder han kurs i religionsdialog. 

I høst tilbyr Bergen kirkelige dialogsenter (KDB) en serie samlinger med temaet Buddhismen og kristendommen i møte

Kurset er for alle i Bergens-området som er interessert i religionsdialog og Østens religioner, og spesielt ønsker å se kristendommen i sammenligning med buddhismen, da særlig zen-buddhismen.

Identitet formet av buddhismen

Troens møte mellom øst og vestNobukazu ImazuFOTO: Kirkelig dialogsenter i Bergen

Dialogprest ved KDB, Nobukazu Imazu, er kursholder. Han er opprinnelig fra Japan der buddhismen er en dominerende religion, og har mange års erfaring med religionsdialog med buddhister.  

– Buddhismen har alltid betydd mye for meg som en del av japansk kulturarv og identitet, sier han. 

Nobu tror at kjennskap til ulike religiøse retninger gir ham et større perspektiv i arbeid med religionsdialog, og han opplever ikke at det har gjort ham mer skeptisk i møte med annerledes troende.  

– Derimot har jeg mange ganger erfart at min kristentro blir styrket i møter med andre.  

Kurset KDB tilbyr, har til sammen seks samlinger mellom 28. september og 7. desember, og vil foregå i deres kontorlokaler. Ved siden av Nobus erfaringer, vil Notto Thelles bok Hvem kan stoppe vinden være del av kursmaterialet. Denne boken skrev Thelle etter 16 års erfaring som Areopagos’ utsending i Japan. 

Nærmere informasjon om kurset finnes på KDB sin facebookside.

TEKST Margunn Krohn Sævre
FOTO:  Kirkelig dialogsenter i Bergen
Publisert 22.09.2021
Relevante saker
Nyheter
16.05.2022
AsiaNyheter
05.05.2022
Nyheter
03.05.2022
Nyheter
04.04.2022
Powered by Cornerstone