Forsiden>Artikler>«Dette bør alle lære seg» 
«Dette bør alle lære seg» 

«Dette bør alle lære seg» 

Evnen til å lytte er så viktig at kursdeltakere mener alle kan ha godt av undervisningen til Sigrid Sjøthun. 

– En god lytter tar seg tid og viser et ønske om å forstå.

Dette sier Sigrid Sjøthun, kursholder i Den lyttende kirke i Norge, og fortsetter: 

– Du lar den andre få snakke, avbryter ikke, gir anerkjennelse og støtte. Med det hjelper du den andre til å gå dypere inn i temaet. En god lytter tåler også stillhet. 

Sjøthun har vært med siden starten av den norske grenen til Den lyttende kirke. En viktig del av deres virksomhet er å videreformidle verdien av å lytte godt. Det gjør de blant annet gjennom kurset Kunsten å lytte

Dette kurset tilbys i høst i Sagene kirke i Oslo, med oppstart lørdag 2. oktober. Areopagos er medarrangør. 

Relevant også utenfor kirken

– Kurset har sitt utspring fra kirken, og vi bruker eksempler fra Bibelen. Men vi underviser en metode som er relevant for alle, uavhengig av tilknytning til et religiøst fellesskap.  

– Hvorfor skal folk lære seg kunsten å lytte? 

– Vi får ofte tilbakemelding fra deltakere på kurs som sier; «dette burde alle lære seg». Lytting har man glede av i alle sammenhenger, både privat med familie, venner og på jobben. 

Den lyttende kirke tilbyr også lyttekafé.

– Viktig å kjenne egne mønstre

Sjøthun legger vekt på at veien til å bli en bedre lytter går via å kjenne seg selv. 

– Jeg må bli bevisst på hva som farger lyttingen min. Egne erfaringer og minner kan gjøre at jeg hører ting på en annen måte enn det som var ment. 

Sjøthun tror at lytterens lyst til å fortelle egen historie og komme med råd kan avlede den andre fra å dele det som ligger på hjertet.  

– Hva gir det en familie, arbeidsfellesskap eller menighet å ha med gode lyttere? 

– Vi ser at det gir bedre relasjoner og bedre samtaler, svarer kursholder Sigrid Sjøthun. 

Kurset begynner med modul 1 lørdag 2. oktober 2021. Deltakere som ønsker å lære mer, kan følge med videre til modul 2 og 3. 

Den lyttende kirke i Danmark samarbeider også med Areopagos.

TEKST Margunn Krohn Sævre
FOTO:  Den lyttende kirke, Norge
Publisert 27.09.2021
Powered by Cornerstone