Forsiden>Kalender>Tidebønn

Tidebønn

Ta del i en eldgammel form for fellesskap, bønn og tilbedelse.

Legg dine gjøremål til side en stakket stund,
ta fri fra dine mange urolige tanker!
Kast dine bekymringer bak deg,
og utsett de slitsomme oppgaver som venter.
Gi litt av din tid til Gud, og hvil deg i ham.

 

 

 

 

Anselm av Cantebury

 

Areopagos inviterer til økumenisk tidebønn i Trefoldighetskirken. For å gjøre folk trygge på bønnene som skal synges, inviteres det til frivillig øvelse en halvtime før, kl.18.30.

Stadig flere oppdager kirkens tidebønnskatt, en trospraksis der vi faller inn i en samtale som ble påbegynt for mange titalls generasjoner siden. 

Vi ønsker å tilgjengeliggjøre denne trospraksisen for langt flere – både til bruk når mange er samlet, og når en befinner seg helt for seg selv. Derfor har vi brukt tid og ressurser både tidebønnebok, appen «Tidebønner», og på nye komposisjoner til storsamlingene. 

Gjennom bønn og sansing – resitasjon av salmer, flerstemte antifoner, røkelse, stillhet og sakral estetikk – vekkes og møtes lengselen etter sannheten bakenfor tid og rom

Powered by Cornerstone