Forsiden>Kalender>Retreat med Cynthia Borgeault

Retreat med Cynthia Borgeault

 — 
The Christian Wisdom Path

PÅMELDING VIA LIA GÅRD FRA 6. JANUAR 2003
 

Cynthia Borgeault er en moderne mystiker, episkopal prest, forfatter og internasjonalt anerkjent retreatleder. Når hun ikke tilbringer tid alene på det tilbaketrukne stedet ved sjøen utenfor Maine, reiser hun verden rundt for å dele og gjenopprette den kristne kontemplative tradisjonen. I over tretti år var hun student, siden kollega, med broder Thomas Keating, som grunnla den kristne sentrerende bønn-bevegelsen. Hun har skrevet bøker som Centering Prayer and Inner Awakening and The Heart of Centering Prayer.

Retreaten vil introdusere deltakerne til den kristne visdomstradisjonen og vise hvordan den er relevant i verden i dag. Den vil øke din evne til å vite. Å vite i denne tradisjonen handler ikke om å øke sin intellektuelle forståelse, men å vite på et dypere plan, mer intuitivt, og med hele deg. Det er en annen form for viten, som åpner opp for den livsforvandlende kraften i Jesu radikale, ikke-dualistiske lære. Visdom handler om indre arbeid og transformasjon, å bringe balanse mellom sinn, kropp og hjerte. 

LÆRINGSMÅL

  • Skape en rytme i dagliglivet gjennom refleksjon og engasjement i kontemplativ praksis og undervisning 
  • Utvide forståelsen av den kristne visdomtradisjonen og dens relevans i dag
  • Utvikle en kontemplativ praksis som kan engasjere og romme denne undervisningen 
  • Bli forbundet med, og lære, av andre åndelige søkende 

 

DAGSRYTME

TIRSDAG

16.00  Ankomst
            Kaffe og te
18.30   Kveldsmåltid
19.30   Praktisk informasjon og introduksjon
20.30   Meditasjon

ONSDAG OG TORSDAG

07.30     Morgenbønn og meditasjon
08.15      Frokost
09.30     Undervisning          
10.45      Te/kaffe
11.15       Praktiske øvelser og arbeid

13.00      Middag
               Personlig tid
16.00      Kaffe/te
16.30      Meditasjon
17.00      Undervisning
18.30      Kveldsmat
19.30      Spørsmål og svar, kveldsbønn og meditasjon
21.00      Dagsslutt, stillhet

FREDAG

07.30      Morgenbønn og meditasjon
08.15      Frokost
09.30      Undervisning      
10.45      Te/kaffe
11.15       Praktiske øvelser og arbeid
13.00      Middag
               Personlig tid
16.00      Kaffe/te
16.30      Meditasjon
17.00      Undervisning
18.30      Kveldsmat
19.30      Kveldsmesse med nattverd

LØRDAG

07.30      Morgenbønn og meditasjon
08.15      Frokost
0930       Undervisning
11.30      Avslutning
12.30      Middag
13.30      Avreise

 

Cynthia Bourgeault is a modern day mystic, Episcopal priest, writer and internationally acclaimed retreat leader. She divides her time between solitude in her seaside hermitage in Maine and travelling globally to spread the recovery of the Christian contemplative and Wisdom Paths. For more than thirty years she was a student, then colleague, of Fr. Thomas Keating, the founder of the Centering Prayer movement. She has written Centering Prayer and Inner Awakening and The Heart of Centering Prayer.

The retreat will introduce participants to the Christian Wisdom path and its relevance to our world today. It is designed to increase your capacity to know. Knowing in this tradition does not mean an increase in intellectual understanding but knowing more deeply, more intuitively, and with more of yourself. It is this different way of knowing that unlocks the real transformational power of the radical non-dual teaching of Jesus. Wisdom is about inner work and transformation, aligning the mind, body and heart.

 LEARNING OBJECTIVES

  •  Cultivate a Wisdom rhythm in your daily life through reflection and engagement with contemplative practices and teachings

  • Expand your awareness of the Christian Wisdom path and its relevance to our world today

  • Develop a contemplative practice to engage and embody these teachings

  •  Connect and learn with other spiritual seekers

 

TUESDAY

16.00      Check-in
18.30      Evening Meal
19.30      Information and Introductions
20.30      Meditation
21.00      Evening Prayer

WEDNESDAY AND THURSDAY

07.30     Morning Prayer and Meditation
08.15     Breakfast
09.30     Morning Teaching   
10.45     Tea/Coffee
11.15      Embodied Practice Followed by Practical Work in Teams
13.00      Dinner
               Personal Time
16.00      Tea/Coffee
16.30      Meditation
17.00      Afternoon Teaching
18.30      Supper
19.30      Evening Q&A/Reflection Followed by Evening Chant, Prayer and Meditation
21.00      Day Ends, the Great Silence Returns

 FRIDAY

07.30     Morning Prayer and Meditation
08.15     Breakfast
09.30     Morning Teaching
10.45     Tea/Coffee  
11.15     Embodied Practice Followed by Practical Work in Teams
13.00     Dinner
              Personal Time
16.00     Tea/Coffee
16.30     Meditation
17.00     Afternoon Teaching
18.30     Supper
19.30     Evening Mass

SATURDAY

07.30     Morning Prayer and Meditation
08.15      Breakfast
09.30     Morning Teaching
11.30      Closure
12.30     Lunch
13.30     Departure

PRISER/ FEES

Totalpris for opphold med helpensjon (4 dager) og kursavgift på kr 1100,-/
Full board (4 days) including cource fee of kr 1100,-:

kr 5300,- / 4800,- (Nylia, rom med bad/rooms with bathroom)

kr 4800,-/ 4500,- (Hytter med bad, rom med bad på gangen) (cabins with bathroom and rooms with bathroom on the floor)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom (Single room/per person in double room)

Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.

Please let us know in advance if you have any special needs concerning your stay at Lia f.eks. serious allergies, diets or handicap.

Med forbehold om pris- og programendringer/With reservations for changes in fee and program .

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på det som skjer

Powered by Cornerstone