Om oss>Slik er vi organisert>Stiftelsen Areopagos

Stiftelsen Areopagos

Areopagos er organisert som en selveiende, ideell og uavhengig stiftelse og reguleres etter norske rettsregler.

På midten av 1990-tallet solgte Buddhistmisjonen deler av tomten til det kristne senteret Tao Fong Shan i Hongkong. Etter dette salget viste det seg viktig å sikre at overskuddet ble brukt på organisasjonens formålsrealisering. Det ble da besluttet at midlene skulle settes i et fond forvaltet av en stiftelse.

Stiftelsen ble i juni 1995 etablert av Hovedkomiteen for Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon, og overtok da organisasjonens rettigheter og forpliktelser. Stiftelsens hjemsted er Oslo, og fikk etterhvert navnet Areopagos. I dag er stiftelsen tett forbundet med Areopagos sine medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark.

Formål

I vedtektene står det at Areopagos har til formål å dele evangeliet i en multireligiøs verden. Stiftelsen er en økumenisk virksomhet, rotfestet i den lutherske tradisjon, og prioriterer utvikling av møtesteder og nettverk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

Styret

Stiftelsens styre består av 7 medlemmer. Styrets leder er i dag Mogens Madsen. Det må være minst 3 medlemmer fra Norge og 3 fra Danmark. I dag har styret også et svensk medlem. Styret møtes fire ganger i året og er det øverste organet i stiftelsen.

Mogens Madsen, Danmark
direktør og sivilingeniør
styreleder

Torstein Lalim, Norge
prest i Nedre Romerike prosti
nestleder

Beate Pettersen, Norge
direktør ved Det teologiske Menighetsfakultetet (MF)
styremedlem

Ingunn Myrtveit, Norge
professor ved Handelshøyskolen BI og leder av Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi samme sted
styremedlem 

Jorunn Strand Askeland, Norge
kommunikasjonssjef i SOS Barnebyer
1. varamedlem

Rasmus Lassen, Norge
seniorveileder ved Haraldsplass diakonale høgskole
2. varamedlem og styrets representant i den norske medlemsforeningens landsutvalg

Heinrich Pedersen, Danmark
sogneprest i Nørup og stiftsprest for Folkekirkens Mission og Religionsmøde i Ribe
styremedlem

Poul Erik Knudsen, Danmark
prost i Ikast-Brande Provsti
styremedlem

Anna Christine Christensen, Danmark
frilans utviklingskonsulent
1. varamedlem og styrets representant i den danske medlemsforeningens landsutvalg 

Stefan Poulsen, Danmark 
presse- og kommunikationssjef hos Væksthus Sjælland
2. varamedlem

Annelie Sköld, Sverige
kinesisklærer ved Franska Skolan i Stockholm og prosjektkoordinator for Evangeliska Östasienmissionen styremedlem

Alf Linderman, Sverige
direktør for Sigtunastiftelsen
1. varamedlem

Stiftelsen AreopagosBildet er fra styremøtet i mars 2020. Fra venstre: Heinrich Pedersen, Torstein Lalim, Jorunn Strand Askeland, Mogens Madsen, Annelie Sköld, Poul Erik Knudsen og Rasmus Lassen.FOTO Margunn Krohn Sævre
Powered by Cornerstone