Om oss>Slik er vi organisert>Stiftelsen Areopagos

Stiftelsen Areopagos

Areopagos er organisert som en selveiende, ideell og uavhengig stiftelse og reguleres etter norske rettsregler.

På midten av 1990-tallet solgte Buddhistmisjonen deler av tomten til det kristne senteret Tao Fong Shan i Hongkong. Etter dette salget viste det seg viktig å sikre at overskuddet ble brukt på organisasjonens formålsrealisering. Det ble da besluttet at midlene skulle settes i et fond forvaltet av en stiftelse.

Stiftelsen ble i juni 1995 etablert av Hovedkomiteen for Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon, og overtok da organisasjonens rettigheter og forpliktelser. Stiftelsens hjemsted er Oslo, og fikk etterhvert navnet Areopagos. I dag er stiftelsen tett forbundet med Areopagos sine medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark.

Formål

I vedtektene står det at Areopagos har til formål å dele evangeliet i en multireligiøs verden. Stiftelsen er en økumenisk virksomhet, rotfestet i den lutherske tradisjon, og prioriterer utvikling av møtesteder og nettverk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

Styret

Stiftelsens styre består av 7 medlemmer. Styrets leder er i dag Torstein Lalim. Det må være minst 3 medlemmer fra Norge og 3 fra Danmark. I dag har styret også et svensk medlem. Styret møtes fire ganger i året og er det øverste organet i stiftelsen.

Torstein Lalim
Prest i Nedre Romerike prosti
Stilling i styret: norsk leder

Mogens Madsen
Partner og daglig leder hos Dansk Sunhedsforsikring A/S
Stilling i styret: dansk nestleder

Beate Pettersen
Direktør ved Det teologiske Menighetsfakultetet (MF)
Stilling i styret: norsk medlem

Heinrich Pedersen
Sogneprest i Nørup sogn og stiftsprest for Folkekirkens Mission og Religionsmøde i Ribe stift
Stilling i styret: dansk medlem

Anna Christine Christensen
Rådgiver i ledelse i Dansk Flyktninghjelp
Stilling i styret: dansk medlem og representant i dansk LU

Jorunn Strand Askeland
Kommunikasjonrådgiver i Care
Stilling i styret: norsk medlem

Annelie Sköld
Stilling i styret: svensk medlem

Poul Erik Knudsen
Stilling i styret: dansk 1. vara

Rasmus Lassen
Stilling i styret: norsk 1. vara og styrets norske representant i LU
Høgskolelektor/seniorveileder ved Haraldsplass diakonale høgskole

Ingunn Myrtveit
Stilling i styret: norsk 2. vara

Alf Linderman
Stilling i styret: svensk 1. vara

Stiftelsen AreopagosBildet er fra styremøtet i mars 2020. Fra venstre: Heinrich Pedersen, Torstein Lalim, Jorunn Strand Askeland, Mogens Madsen, Annelie Sköld, Poul Erik Knudsen og Rasmus Lassen.FOTO Margunn Krohn Sævre
Powered by Cornerstone