Om oss>Slik er vi organisert>Medlemsforeningene
Medlemsforeningene

Medlemsforeningene

Areopagos er organisert som en stiftelse med tilhørende medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark.

Areopagos-medlemmer og –grupper utgjør medlemsforeningen. Vi har medlemmer i hele Norge, og antallet øker. Samtidig vet vi at mange flere sympatiserer med Areopagos. Den som melder seg inn, gir Areopagos økt tyngde og gjennomslag i kirke og menigheter og i samfunnet for øvrig. Tyngde i det frivillige arbeidet er en viktig faktor i å oppnå offentlig støtte. 

MEDLEMSARBEID
Medlemsforeningene stimulerer til og organiserer medlemsarbeid i henholdsvis Norge og Danmark. Medlemsarbeid er arrangementer, tiltak og prosjekter som er preget av Areopagos sine verdier. Det er viktig at arbeidet springer ut av det engasjementet som finnes hos våre medlemmer og grupper. Sammen med de ansattes arbeid, bidrar medlemmene til å nå organisasjonens mål. Alle medlemmer av Areopagos kan søke om støtte til prosjekter, arrangementer og tiltak.  

LANDSUTVALG OG MEDLEMSMØTE
Medlemsforeningene blir ledet av et landsutvalg. Landsutvalget velges av medlemsmøtet. Medlemsmøtet avholdes annethvert år i forkant av sommerstevnet, som er Areopagos sin storsamling.  

DEMOKRATISK GRUNNLAG
Medlemsforeningen er stiftelsens viktigste demokratiske grunnlag. Medlemsmøtet velger majoriteten av stiftelsens representantskap. Det er representantskapet som velger stiftelsens styre. Medlemsforeningen skal søke å engasjere medlemmer og andre til å ta aktivt del i stiftelsens styre og utvalg. 

EN LEVENDE BEVEGELSE 
Det er viktig for Areopagos at vi er en levende bevegelse med aktive mennesker som engasjerer seg i vårt arbeid. Vi tror at misjon handler om at mennesker blir berørt og beveget. Misjon betyr nettopp det: å være sendt. Vi har bruk for medlemmer som ønsker å dele sin tro med andre og la seg inspirere i møtet med andre tradisjoner og livssyn, fordi vi tror på at dialog forandrer liv. 

Bli medlem

Powered by Cornerstone