Vårt arbeid>Arbeid i Norge>Den lyttende kirke
Den lyttende kirke 

Den lyttende kirke 

Å lytte til andre gir bedre relasjoner, å lytte til oss selv hjelper oss til å bli helere som mennesker.

Den lyttende kirke er en norsk gren av Christian Listeners, tilknyttet Acorn Christian Foundation. Den norske grenen samarbeider med Areopagos, og tilbyr kurs i aktiv lytting.

Lyttemodellen i kursene oppmuntrer til å lytte til andre, til oss selv, og til å finne perspektiver utenfor oss selv. Å lytte til andre gir bedre relasjoner, å lytte til oss selv hjelper oss til å bli helere som mennesker, og å finne et større perspektiv hjelper oss til å utvikle vår åndelighet.

Undervisningen fokuserer på å lytte én til én, og til den verden som er rundt oss. Den oppmuntrer til å bruke disse lytteferdighetene i hverdagslivet og til å ha en lyttende holdning og reflektere over hva vi kan bidra med som lyttere.

Å lytte er å være gjestfri 

Acorn ble etablert i 1983 av biskop Morris Maddocks fra England, og lyttekursene har vært i bruk siden den tid, både i og utenfor England. Metoden har blant annet vært et viktig verktøy i forsoningsprosesser. Også i Danmark samarbeider Den lyttende kirke med Areopagos. 

Mer informasjon om Den lyttende kirke Norge sine kurs finnes på Facebook.
 

Powered by Cornerstone