Vårt arbeid>Arbeid i Norge>Trospraksis i Norge
Trospraksis i Norge

Trospraksis i Norge

Hva gjør kristne når de er kristne? Det finnes flere måter å praktisere troen sin på enn mange er klar over. Areopagos hjelper folk til å gå på jakt blant kirkens skjulte skatter.

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. Areopagos er i front med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Flere steder i landet samles mindre fellesskap til praksisgrupper støttet av Areopagos.

Meditasjon
Hva er forholdet mellom de ulike meditasjonsformene? Er meditasjon noe annet enn bønn? Gjennom fagdager, kurs og retreater ønsker Areopagos å bidra til at meditasjon får en naturlig plass i kristen trospraksis og til at folk som ønsker å meditere kan finne det i en kristen ramme. La deg inspirere av tekster om meditasjon her. 

Retreat og åndelig veiledning
Areopagos arrangerer egne retreater og gir støtte til nyskapende retreatvirksomhet. Stiftelsen har bygd opp en stipendordning for retreatstedene, og har en viktig koordinerende rolle i retreatbevegelsen. På retreater.no finnes mer informasjon om kommende retreater.

Etter Kristus
Nettverket Etter Kristus er en integrert del av Areopagos og arbeider ut fra mottoet «mellom askese og aktivisme». – Vi omsetter Jesu liv og lære til konkret handling. Gjennom eksperimentering, repetisjon, ritual og rytme kler vi av oss gamle laster og tar på oss gode vaner, sammen med hverandre og han som sier «Se, jeg gjør alle ting nye!»

Salig er tørsten 
Salig er tørsten er Norges bredeste møtested for mennesker som ønsker å lære mer om kristne trospraksiser i den kontemplative tradisjonen. Se vår kalender for neste Salig er tørsten.

Powered by Cornerstone