Fra Alternativmessa på Lillestrøm 2015. Foto: Ryan Burch

Engasjer deg

Som medlem er du med på å gjøre arbeidet vårt i Norge, Hongkong og Kina mulig. Visste du at vi for eksempel er med på å støtte et dagsenterprosjekt i Nanjing som gjør at flere hundre mennesker med utviklingshemninger og deres familier får et verdig liv?

Eller at vi gjennom et treårig meditasjonsprosjekt jobber med å alminneliggjøre meditasjon som en kristen trospraksis og gjøre kristne meditasjonstradisjoner tilgjengelig for folk flest?

Gi til Areopagos

Bottom