Bli med>Bli samarbeidsmenighet
Bli samarbeidsmenighet

Bli samarbeidsmenighet

En misjonsavtale med Areopagos betyr at menigheten får tilgang til informasjon, nettverk og ressurser som gir relevant innsikt og hjelp til menighetsutvikling. I avtalen forplikter også menigheten seg til å støtte Areopagos.  

Våre viktigste områder er: dialogarbeid, kristen trospraksis og fordypning. Vi arbeider også med kirke og samfunn i Kina og Hongkong.  

Ved en misjonsavtale kan Areopagos

  • formidle kunnskap om det kulturelle og religiøse møtet mellom Øst og Vest 
  • sette menigheten i kontakt med det kristne pilegrimssenteret Tao Fong Shan i Hongkong, kultursenteret TCG Nordica i Kunming og kinesisk kirke- og menighetsliv ellers
  • hjelpe til å utvikle retreat og åndelig veiledning, meditasjonsgrupper og estetiske praksiser i menigheten 
  • inspirere til religionsdialog lokalt
  • utruste menigheten til å forstå og kommunisere med dagens åndelighet i trosopplæring og pastoralt arbeid 
  • løfte bevisstheten og refleksjonen om det å være en misjonerende kirke i dag 

AVTALENS FORM 
Vi inngår en skriftlig avtale med menighetsrådet. Avtalen er vanligvis sentrert rundt et forbønns- og innsamlingsprosjekt i enten Kina, Hongkong eller Norge. I Norge kan menigheten velge prosjekter som er av nytte for eget arbeid, for eksempel kirkens møte med nyåndeligheten. 

En misjonsavtale med Areopagos kan supplere misjonsavtaler med andre organisasjoner. 

Ta kontakt med Hanne Line Mathisen for mer informasjon: hlm@areopagos.no

Areopagos er medlem av Samarbeid menighet og misjon (SMM) som er et samarbeidsorgan mellom den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner

 

Våre samarbeidsmenigheter


Areopagos er medlem av Samarbeid menighet og misjon (SMM) som er et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner.


 

Powered by Cornerstone