Gud er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.
Paulus i samtale med atenere på Areopagos.
Kommunikasjons- og innsamlingsleder
Vi søker en med kompetanse på formidling gjennom tekst og bilde, digitalt og på papir.
Powered by Cornerstone