Gud er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.
Paulus i samtale med atenere på Areopagos.
«Jeg har fått venner og gleder meg alltid til å komme hit.»
Dagsenterprosjekt i Kina
Home of Grace forandrer livet til unge med funksjonshemming, også elev Wang Chang.
Powered by Cornerstone