Forsiden>Om oss

Om oss

Areopagos bygger broer av forståelse og respekt mellom mennesker med ulik tro.

Vi er et fellesskap av grensevandrere.

Vårt bidrag er å skape møteplasser og dele kompetanse, som bidrar til mer dialog og trospraksis i denne verden. 

 

Hvorfor

Inspirert av vår organisasjons grunnlegger Karl Ludvig Reichelt  vil vi bidra til at flere mennesker i vår tid får erfare en fred som overgår all forstand, og som gir mening og sammenheng til vår væren og tilværelse. 

Areopagos er en dialogmisjon som søker sannhet, skjønnhet og en holistisk spiritualitet, gjennom dialog og trospraksis. 

Vi er en kristen økumenisk stiftelse som arbeider med trospraksis, dialog og diakoni i Norge, Danmark, Kina og Hongkong.

Slik startet det
Areopagos sin historie begynte i 1922.
Slik er vi organisert
Areopagos er en stiftelse med medlemsforeninger.
Slik arbeider vi
Areopagos har en mangfoldig tjeneste.
Powered by Cornerstone