Forsiden>Om oss

Om oss

Areopagos er en møteplass for mennesker og deres tro.

Vi arbeider for at mennesker skal møte respekt for sin åndelige lengsel og tro, oppleve nestekjærlighet, bli verdsatt – og erfare Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus.

MØTESTEDER. Vi ønsker å nå dette målet gjennom arbeid i Skandinavia, Kina og Hongkong – i eget arbeid og i samarbeid med likeverdige partnere. Areopagos vil utføre sin misjon gjennom å skape møtesteder, styrke nettverk og fremme arbeid preget av kristen fordypning og respekt for andres erfaringer av åndelighet.

ØKUMENISK. Areopagos står i en økumenisk tjeneste, rotfestet i en luthersk arv. Hos oss skal en helhetlig spiritualitet gi seg uttrykk i en miljø- og samfunnsetisk profil og drift. 

Slik startet det
Areopagos sin historie begynte i 1922.
Slik er vi organisert
Areopagos er en stiftelse med medlemsforeninger.
Slik arbeider vi
Areopagos har en mangfoldig tjeneste.
Les mer
Inspirasjon, Meditasjon
2022-11-29
Etter Kristus, Nyheter
2022-11-15
Powered by Cornerstone