Bli med>Bli med i praksisgruppe
Bli med i praksisgruppe

Bli med i praksisgruppe

Vil du prøve ut en trospraksis sammen med andre? Finn en Areopagos-gruppe nær deg, eller få hjelp til å starte en ny.

Areopagos ønsker å støtte opp om lokalt initiativ til trospraksis, og vi er opptatt av fellesskap. Samvær gir mulighet for å dele viten og erfaringer, og rom for å lytte og få ny inspirasjon fra andre. Her er en liste over eksisterende lokale grupper i Areopagos, og i kalenderen  kan interesserte finne informasjon om kommende møter. Les mer om hvordan du kan etablere nye fellesskap.

Deler interesse

Praksisgrupper er ikke ment som erstatning for en menighet, men som et tillegg – et sted der det er mulig å leve ut en interesse.  Det kan for eksempel være meditasjon, tidebønner, religionsdialog, undervisning eller hverdagsretreater. En gruppe kan bestå av 3-20 personer, og møtes så ofte som deltakerne bestemmer seg for.

Bli kjent med gruppen som samles til sentrerende bønn i Lambertseter kirke eller les om denne turgruppen i Nordberg menighet der leder Angela Timmann-Mjaaland sier: «Jeg hadde oppdaget at flere av oss som går i Nordberg menighet er medlemmer i Areopagos, og jeg tenkte at det kunne være fint å samles om noe. Mange likte idéen om bevegelse og frisk luft. Og så er dette noe det er lett å invitere med venner og naboer til.» 

 

Powered by Cornerstone