Vårt arbeid>Arbeid i Norge>Våre praksisgrupper
Våre Areopagos-grupper

Våre Areopagos-grupper

Finn en Areopagos-gruppe nær deg.

Flere lokale Areopagos-grupper møter til fellesskap rundt en praksis de er interessert i. Det kan for eksempel være meditasjon, tidebønner, religionsdialog, undervisning eller hverdagsretreater. 

En gruppe kan bestå av 3-20 personer, og møtes så ofte som deltakerne bestemmer seg for. En Areopagos-gruppe er ikke ment som en erstatning for menighet, men som et tillegg, et sted der det er mulig å leve ut en interesse.

Nedenfor er en liste over eksisterende lokale grupper i Areopagos, og i kalenderen kan interesserte finne informasjon om kommende møter. 

Les mer om hvordan du kan etablere en Areopagos-gruppe.

Areopagos-grupper 

STED

HVA

KONTAKT

Kristiansand/
Vennesla: 
   
     
Vennesla menighetshus Kristussentrert yoga og meditasjon Guro Birkeli gurobirkeli@gmail.com
Oslo:    
Nordstrand kirke Meditasjon og messe – jesusmeditasjon Tore Laugerud tl@areopagos.no, Veslemøy Stoltenberg, Kate Mathisen og Nordstrand menighet
Lambertseter kirke Sentrerende bønn Asle Rossavik ar387@kirken.no
Bøler kirke (og digitalt) Yoga med kristen forankring

Charlotte K Fladvad 

charlotte@crossyoga.org 

Stavanger:     
Domkirken Taizegudstjenester Silje Trym Mathiassen silje@kirkeligdialogsenter.no
Midt-Norge Diverse trospraksiser. Kjartan Bergslid
kb297@kirken.no
Gruppe på Facebook
     
Bodø:    
Innstranden og Bodin Retreat i Bodø, hverdagsretreater og lørdagsretreater.   

 

Digitale fellesskap

Sted: Digitalt/Facebook

Hva: Sentrerende bønn

Powered by Cornerstone