Forsiden>Artikler>Dialog gjennom 30 år
Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i Areopagos.
Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i Areopagos.

Dialog gjennom 30 år

Har dialog noe å si? Fører det faktisk til noen endring?

Kirkelig Dialogsenter Oslo er et verksted og et kompetansesenter for Den Norske Kirke. 

Dette var spørsmålene som ble reflektert rundt under Kirkelig Dialogsenter Oslo sin markering av 30 års dialogarbeid 24. januar i Paulus kirke.

Dialog er et grunnleggende element i Areopagos, i samarbeid med de kirkelige dialogsentrene, for å gi språk og plass til åndelige erfaringer, og bygge broer mellom ulike livssyn.

Emmaus/Kirkelig Dialogsenter har gjort et pionerarbeid innen tros- og livssynsdialog i Norge. Gjennom de siste 30 årene har dialogarbeidet blitt formet av dagsaktuelle temaer. Ved 30 års-markeringen er målet å formidle erfaring og kunnskap om tros- og livssynsrelevant tematikk, og reflektere rundt hvordan vi lever sammen i mangfoldighet og et livssynsåpent samfunn.

Hva er dialog?

I 2003 satt Anne Hege Grung (tidligere daglig leder for Kirkelig Dialogsenter) en dialogdefinisjon. En definisjon som holder seg stadig relevant: 

Dialog gjennom 30 årAnne Hege Grung, tidligere leder for Kirkelig Dialogsenter.Sina Vestøl

"Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Jeg går inn i en dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandring som kan skje gjennom et møte."

Videre la Anne Hege frem at målet er å bli en del av en felles fortelling i dagens mangfoldige samfunn:

– Det er ikke alltid harmoniske fortellinger, men de er vevet sammen. Fortellingene må lyttes til, der ingen fortellinger skyves ut.

Chro Baran (SaLTo-koordinator i Oslo) responderte med at dialog handler om både evne og vilje:

– Viljen er nok enda viktigere enn evnen, for alle kan lære seg evnen om man har viljen.

– En verdifull dialog trenger trygge rom, og det trygge rommet må skapes hos deg selv først for å ha det med andre, fortalte Chro.

– Dialogen er et viktig verktøy preget av åpenhet, likeverd og respekt. Det er lov å være uenige, men det er viktig å kunne senke skuldrene i dialogen. Likeverd handler om å bli lyttet til. At majoriteten lytter til minoritetene, fortalte Birgit van der Lans (daglig leder i STL Oslo).

Dialog gjennom 30 årMusikalsk innslag av Jo Hegle Sjøflot (musiker og prest i Areopagos).Sina Vestøl

Dialog gjennom 30 år - Har vi lært noe? 

Silje Kvamme Bjørndal (generalsekretær i Areopagos) ledet panelsamtale om dialogens utvikling og verdi sammen med Kirkelig Dialogsenterets tidligere og nåværende ledere. Her reflekterte de rundt dialogfeltets utvikling og framtidsutsikter, med en takknemlighet over dialogens evne til å bygge broer.

Dialog gjennom 30 årSilje Kvamme Bjørndal, Øystein Braaten, Oddbjørn Leirvik, Anne Hege Grung, Anne Anita Lillebø, Steinar Ims, Hanna Barth Hake og Tonje Kristoffersen.Sina Vestøl

– Samfunnet er ikke nødvendigvis mer polarisert, men polariseringene er mer synlige i dagens samfunn. Hvor dialogen blir stadig viktigere for å skape samhold, sa Tonje Kristoffersen (daglig leder i Kirkelig Dialogsenter).

Gjennom dialog ønsker vi å fortsette arbeidet mot å finne felles verdier som kan overstige polarisering og skillelinjer. Skape bevissthet og tillit i mangfoldet. Sammen bygger vi broer av forståelse og respekt mellom mennesker - utvider horisonter og bryter barrierer. Les mer om Areopagos sitt dialogarbeid her

 

I samarbeid med:

Dialog gjennom 30 år

 

TEKST Sina Vestøl
Sina Vestøl
Publisert 25.01.2024
Relevante saker
Dialog, Nyheter
06.05.2024
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Tidebønn, Nyheter
05.01.2024
Powered by Cornerstone