Forsiden>Artikler>Kunstnerisk brobygging
Kunstnerisk brobygging

Kunstnerisk brobygging

I fjelltoppene på Tao Fong Shan blir vakker porselenskunst skapt. Kunsten skaper ikke bare estetisk skjønnhet, men også levende fortellinger om kulturell arv og åndelighet. 

DIXON, eller Lam Duen Shan Ming, er en ung porselens kunstner på Tao Fong Shan Christian Centre. Han har studert på School of Design, Environment and Interior Design, og har drevet med porselenskunst i åtte år. Hans verk har fått internasjonal anerkjennelse med sin kombinasjon av kristen spiritualitet, tradisjonell arv og modernitet, og et møte mellom Øst og Vest. 

TAO FONG SHAN er et kristent dialog og spiritualitetsenter i Hongkong, og en tett samarbeidspartner til Areopagos. 

Dixon kommer på vår sommerfestival 2024 31. mai - 2. juni.

Tao Fong Shan har en historie som et sted for unge buddhistiske munker, hvorav noen senere valgte å følge den kristne tro. Senteret tilbød da porselenskunst som en måte for munkene å opprettholde sitt levebrød. Denne praksisen utviklet seg over tid til dagens verksted og butikk, hvor den unge, lokale kunstneren Dixon nå skaper sine verk preget av kristen spiritualitet. 

Kunstnerisk brobyggingTile art workshop på Tao Fong Shan Chrisitan Centre. Dixon på høyre side.Tao Fong Shan

"Jeg har utviklet meg mye i fjellene på Tao Fong Shan, ikke bare ferdigheter. Jeg har fått mye erfaring, meditert, lært om meg selv, og ikke minst hatt verdifull dialog med prestene her." forteller Dixon. 

Porselen er mer enn et materielt medium med praktisk verdi; det er og en bærer av historie, kultur og åndelighet. Rike kunstverk som kan forbinde fortiden med nåtiden og uttrykke indre spiritualitet. 

"Tao Fong Shan og kunsten hjelper meg med å være både i verden og utenom verden - hvordan å balansere den materielle verden og den indre."

 

Porselen som et åndelig verktøy

Porselen har gjennom tidene blitt assosiert med spirituelle og filosofiske begreper som harmoni, balanse og ydmykhet. Et symbol for skjønnhet og fullkommenhet i kinesisk kultur. Produksjonen av porselen har og vært knyttet til meditative og åndelige praksiser - som en kanal for uttrykkelse av indre spiritualitet. 

Dixon forteller at tidligere motiver som ble gjengitt på porselen ofte var bibelske fortellinger med preg av kinesisk kultur; "På den tiden trengte kristendommen en lokal visualisering og kommunikasjon for å vise at det ikke bare var et Vestlig fenomen eller noe fremmed."

Kunstnerisk brobyggingPRAYING HANDS. Denne tallerkenen ble lagd som en hyllest til Ukraina med bibelteksten “Vær sterk og modig”, 剛強壯膽.Tao Fong Shan

Dixon bruker i dag kristen spiritualitet ekspressivt i kunsten sin, med mål om å visualisere og imøtekomme menneskers åndelige behov. 

Prayer er en kolleksjon med fem tallerkener med bedende hender i ulike pastellfarger som fremstiller bønn som en søt del av livet. Tallerkenene har ulike historier og bibelvers; 'Gled deg alltid', 'Vær tilfreds', 'Vær ikke bekymret for noe', 'Vær sterk og modig' og 'Fred være med deg'. 

"I disse usikre tidene er bønnepraksisen viktigere enn noensinne."

“Det er mange fordommer mot kristendom i Hongkong. Denne kolleksjonen viser hvordan kirken kan respondere og støtte indre fred og spirituelle behov i vanskelige tider.” sier Dixon, og legger til at designet symboliserer bønn som en kraftkilde. 
 

Kunstnerisk brobyggingMEDITASJONSLABYRINTEN. “Enten det er sol eller regn, så håper vi at du kan finne indre fred i labyrinten”Tao Fong Shan

Indre fred i labyrinten

Under store regntider i Hongkong ble mange sine planer om å dra på retreat i fjellet forstyrret. Dixon lagde da et design som visualiserer meditasjonslabyrinten på Tao Fong Shan. Labyrinten er et verktøy for meditasjon og refleksjon - et sted å være sammen med Gud. Labyrinten kan være en kilde til trøst, balanse og stillhet. 

 

Et medium for å dokumentere tidene

For Dixon er det viktig å beholde den kinesiske tradisjonelle arven i porselenskunsten, men kombinerer det med moderne elementer som forteller noe om nåtiden.

I kolleksjonen Prayer har ytterkantene et tradisjonelt mønster som visualiserer et skilpaddeskall med kinesiske tegn, mens de lyse fargene og simplistiske streker representerer den moderne tid. 

“Porselen kan være et medium for å dokumentere tidene.”

 

Bevare historiske sannheter og kultur

Kunstnerisk brobyggingVICTORIA IS FINE, THANK YOU. Avbilder Victoria City i Hongkong og markerer 180-årsjubileet for Hongkongs åpning.Tao Fong Shan

Victoria is fine, thank you er en del av Dixons klassiske kolleksjon. Tallerkenen avbilder Victoria City i Hongkong som ble brukt som et administrativt senter i kolonitiden, navngitt etter Dronning Victoria. 

I dag er mange av bygningene i gamle Victoria City, nå kalt “The Central”, borte. Dixon bruker porselenskunsten til å dokumentere fortiden og Hongkongs historie: “De samme landområdene vil gjennom tidene ha ulik arkitektur og historier. Porselenskunst er en måte å bevare historiske sannheter og kultur på. Denne representerer den Vestlige siden av Hongkong.”

 

Fortid, nåtid og fremtid

The Star Ferry Pier er et ikonisk transportknutepunkt som forbinder Hongkong Island med Kowloon. Det har stått i over hundre år, fra Hongkong var en fiskelandsby til en travel global metropol, og er symbolsk for Hongkongs historie og kultur. Et symbol for byens fortid, nåtid og fremtid. I havet på kunsten ser vi et bølgemønster som kan gjenkjennes i flere av Dixon sine kunstverk. 

Kunstnerisk brobyggingSTAR FERRY PIER er et symbol for fortid, nåtid og fremtid. Mønsteret er Dixons personlige mønster “Flowers in the waves”.Tao Fong Shan

“Det er mitt personlige kunstneriske mønster. Jeg kaller det ‘Flowers in the wave’. Det går igjen i mange av kunstverkene mine fordi det representer Hongkong og min generasjon”

“Gjennom oppveksten har jeg gått gjennom flere sosiale bevegelser. I tillegg til Covid. Det har vært mye endringer, og det kommer til å være flere. Endring er en uforanderlig situasjon for mennesker. Derfor må vi forberede oss med en god innstilling.” 

“Tidligere pleide porselenskunst å skildre forskjellige tradisjonelle blomster for å representere det gode og fredfulle. Så ‘Flowers in the wave’ er en moderne vri for å representere nåtiden. Endringer og godhet. Det er en måte jeg uttrykker meg på.” 

 

Misforståelser av den fjerne Østen

Porselenskunst har gjennom tidene vært en levende dialog mellom Øst og Vest som har båret med seg inntrykk og fremstillinger av Østens arv og kultur over landegrenser.

På 1950-70 tallet ble store mengder porselen eksportert til Europa, Amerika og andre deler av verden. Kunstnere i Hongkong lagde mønstre som blandet Østlige og Vestlige elementer til utenlandske kjøpere. I denne kreative prosessen ble det skapt overdrivelser og eventyrlige fremstillinger av Østlig estetikk. 

“Tidligere ble ofte konseptet rundt den fjerne Østen basert på misforståelser i kommunikasjonen på grunn av avstanden.” 

“Misunderstandings of the far east” skapte Dixon for å fremstille disse misforståelsene og har bevisst beholdt noe av den tidligere fremstillingen av Østens kultur. Kolleksjonen er ment for å inspirere sammensmeltningen mellom Øst og Vest; “Det er noe vakkert i misforståelsene. Noe av det vakre i Østen har kanskje forsvunnet nå som avstandene er mindre.”  

Kunstnerisk brobyggingMISUNDERSTANDINGS. Ordet misforstått oversatt til kinesisk gjennom kunstig intelligens, som er uleselig.Dixon

Et av kunstverkene til Dixon i denne serien er en tallerken med det kinesiske tegnet for misforståelse; “Men det er faktisk ikke leselig. Ordet misforståelse er oversatt gjennom kunstig intelligens til noe som faktisk ikke er et ord. Men siden det ser kinesisk ut, vil man tenke at det er det.” 

"Jeg tror folk noen ganger liker misforståelser bedre enn sannheten.”

 

Kristustempelet

Kunstnerisk brobyggingKristustempelet på Tao Fong Shan.Sina Vestøl

Kristustempelet på Tao Fong Shan er et annet eksempel på slike misforståelser. Mange tenker det er et buddhistisk tempel og historier har blitt laget ut ifra den oppfattelsen. I virkeligheten er det en kirke som har blitt bygd i kinesisk og buddhistisk stil for å gjøre kristendommen mer gjenkjennelig i kinesisk kultur.  

 

Kunst som forener

Dixon sine kunstverk innfører kristen spiritualitet sammen med den rike kulturelle arven i porselenskunsten i Hongkong. Gjennom en unik symbiose av Østlige og Vestlige elementer skaper han ikke bare vakre kunstverk, men åpner dører til en dypere forståelse for åndelighet, harmoni og enhet.

Gjennom en sammensmelting av Østlige og Vestlige elementer skaper Dixon et eksempel for hvordan kunst kan bygge broer mellom verdensdeler og ulike livssyn. Kunst som et medium for kulturell og åndelig brobygging. 

Kunst er et grenseløst språk som kan forene mennesker på tvers av mangfold og fragmentering. Hvert porselensstykke bærer ikke bare farger og former, men også historier, kulturell arv og spiritualitet. Kunst kan være en formidling av personlig utforskning og uttrykk, men inviterer også til en forening som går utover geografiske og åndelige grenser. 

 

Dixon kommer på vår sommerfestival: Hvordan søke sannhet? 31. mai - 2. juni. Mer informasjon kommer, så meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. 

TEKST Sina Vestøl
Publisert 02.01.2024
Relevante saker
TFS, Asia, Tao Fong Shan
04.10.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.05.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.04.2023
Tao Fong Shan
05.01.2023
Powered by Cornerstone