Forsiden>Kalender>Reicheltdagen 2023 – Religion og åndelighet i det sekulære Norge
Foto: Erlend Berge

Reicheltdagen 2023 – Religion og åndelighet i det sekulære Norge

Velkommen til fagdag med foredrag, lunsj, fotoutstilling, panelsamtale og kveldsmesse!

Stadig færre nordmenn sier at de tror det finnes en gud. Men mange tror på en «høyere makt». Må kristne tenke nytt om kirkens oppgaver og fellesskap? Og hvordan kommer åndelighet til uttrykk i Norge i 2023?

Program
14:00 - 15:00
Fotoutstilling: Bedehusland
Utstillingen er av den prisbelønte fotojournalisten Erlend Berge og kan besøkes.

15:00 - 16:30
Velkomst og introduksjon

Reicheltdagen 2023 – Religion og åndelighet i det sekulære NorgeSilje Kvamme Bjørndal

Reicheltforedraget ved Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i Areopagos:
Kirke og religion i et sekulært samfunn
Hvordan kan kirken møte utfordringene i dagens samfunn? Må vi tenke nytt om kirkens oppgaver og fellesskap? Og hva har Den hellige ånd med dette å gjøre?
Respons: Globale perspektiver ved Tomas Sundnes Drønen, dekan for fakultetet for teologi og sosialt samfunn og professor i globale studier ved VID

16:30 - 17:30
Spisepause
Enkel servering fra VIDs kantine. Mulighet til å se fotoutstillingen Bedehusland. Bildene er til salgs og kan hentes samme kveld.

17:30 - 18:30
Panelsamtale: Åndelighet blant religiøse, spirituelle og ikke-troende
Hva er religionenes og åndelighetens plass i det sekulære samfunnet? Hvordan utrykkes åndelighet blant spirituelle, folkereligiøse, sterkt religiøse og ikke-religiøse nordmenn? Hvordan kommer åndelighet til uttrykk i kunst, litteratur og populærkultur?
Deltakere: Janne Stigen Drangsholt (forfatter, professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Stavanger og spesialist i samtidskultur), Amina Siječić Selimović (islamsk teolog, universitetslektor i interreligiøse studier ved UiO og leder for Hikmah-huset), Finn E. Våga (journalist i Aftenbladet og vigsler og seremonileder for Human-Etisk Forbund) og Silje Kvamme Bjørndal. Samtaleleder er Daniela Lucia Rapisarda, leder for Senter for misjon og globale studier ved VID.

18:30 - 19:00
Kveldsmesse for tvilere, vantro og håpefulle i VIDs kapell.
Liturg: Ann Kristin van Zijp Nilsen, dialogprest i Areopagos.

Meld deg på her innen 1. juni for å få lunsj.


Reicheltdagen er et årlig samarbeid mellom VID og Areopagos. Sammen kan de to aktørene tilby høy kompetanse om religion, livssyn, kultur og dialog – både fra et akademisk og et praksis-orientert perspektiv. Den har fått navnet etter misjonspresten og dialogpionéren Karl Ludvig Reichelt (1877-1952), som er en av Misjonshøyskolens (nå VID Stavanger) mest kjente studenter internasjonalt. Han grunnla Buddhistmisjonen, som i dag er Areopagos.

Seminaret har som mål å fremme dialog og offentlig debatt om kirkenes rolle i et sekulært samfunn og åndelighet blant de sekulære i Norge. Alle bidragsytere, fra foredragsholder til panelsamtaledeltakere, har høy akademisk kompetanse på tros- og livssynsfeltet og har et sterkt samfunnsengasjement. Flere er vant med populærvitenskapelig formidling.

Powered by Cornerstone