Forsiden>Kalender>Jesusdojo: Skaperverket

Jesusdojo: Skaperverket

Bli med på seks onsdager i vår der vi undersøker hva vår plass er i Guds verden, hvor vi utforsker praksiser som kan koble oss tettere sammen med naturen.

I løpet av seks onsdager i vår vil vi utforske vårt forhold til naturen. Hva betyr det å leve som menneske i Guds verden? Hvordan forholder vi oss til jorda, dyrene, det som vokser, og hva er vår rolle i alt det gode Gud har skapt? 

En jesusdojo er et praktisk kurs, hvor vi blir enige om å øke innsatsen vår for en avgrenset periode. På samlingene vil vi være mye ute i naturen (naturlig nok), samtidig som det blir input og samtale rundt tematikken og gruppesamtaler hvor vi sammen utformer praksiser og støtter hverandre når vi skal prøve de ut i hverdagen. 

Tid: onsdager kl 19.00-21.30, fra 24. april til 29. mai (totalt seks samlinger)
Sted: Første samling møtes vi i Areopagos' lokaler i Bernhard Get's gate 3, ved St. Olavs plass i Oslo sentrum,

Pris: 300–500–700kr. (Betal det du mener passer ditt inntektsnivå.) Husk å melde deg på. 
 

Første samling er åpen, og fra samling to forplikter du seg på å fullføre dojoen.
Jesusdojoen ledes av Johne Stødle og Bon Tomme Håland sammen med Ruth B. Skree fra Etter Kristus.

Tema for de forskjellige samlingene: 

Første samling som vi har kalt Måne og sol setter vår egen Stian Kilde Aarebrot an tonen; Han vil blant annet snakke om at vi med beina solid plantet i kristen teologi kan henvende oss til naturen som et du, og få Skaperens blikk på den verden som han har formet og satt oss inn i.

Skaperverket

På samling to vil Johne Stødle introdusere oss for Dyrene og fuglene. Hvorfor skapte Gud egentlig dyrene, og hva slags relasjon skal vi ha til dem?

Videre vil vi vandre med Sven og Anne Kristin Aasmundtveit inn i tematikken rundt Fjell og hav hvor vi ser på våre forhold til steder i naturen. Finnes det steder der himmel og jord kommer nærmere hverandre? Hva sier Bibelen om steder, og hvordan har det seg at mennesker til alle tider har vært dratt til øde steder, fjell og hav for tilbaketrekking og perspektiv.

Samling fire tar for seg Trærne og skogen, med Tore Laugerud, som guider oss inn i mylderet av livet som finnes der. Hva er skogen for bare trær og råvarer for oss?

På nest siste samling har våren kommet for fullt og vi møter Plantene og blomstene med Kjell Arnhold Nyhus, denne gangen i Botanisk hage. 

Ann Kristin van Zijp Nilsen blir med oss på siste samling for å hjelpe oss å samle trådene. Vi snakker om Relasjon og forvaltning, hvordan tar vi de erfaringene vi har gjort oss med videre i livet? Er det mulig å elske naturen fra kjøkkenbenken?

Skaperverket

 

For spørsmål kontakt oss på etterkristus@areopagos.no

Illustrasjon: Bon Tomme

Powered by Cornerstone