Hvorfor heter vi Areopagos?

Hvorfor heter vi Areopagos?

Det greske navnet Areopagos er hentet fra en høyde i Aten med et alter for en ukjent gud. 

På denne høyden møttes mennesker for å samtale om livets dypeste spørsmål. Apostelen Paulus tok utgangspunkt i dette alteret og gikk inn i samtalen, ifølge Apostelgjerningene 17. Slik kommuniserte han med drømmene, lengslene og erfaringene til de menneskene han møtte. Det var i denne talen Paulus sa om Gud: «Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til» 

MANGFOLD. På samme måte som Paulus i Aten, lever vi i en virkelighet preget av kulturelt og religiøst mangfold som gjør det vanskelig å hevde at én bestemt tradisjon eller gruppe har monopol på religiøs sannhet.

Areopagos sin erfaring er at det finnes sannhet i forskjellige uttrykk for tro, og ikke minst i selve møtet mellom disse tradisjonene.

LENGSEL ETTER SANNHET. Dette er ikke relativisme. Som Paulus tror vi at det i naturen, i kulturene, i religionene og i lengselen etter mening og sannhet er mulig å gjenkjenne spor av Gud som har skapt og fortsetter å skape alle ting. Jesus Kristus er det fullkomne bildet av denne Gud.

Den åpenhet, kjærlighet og sannhet som evangeliene forteller om er grunnlaget og modellen for vårt arbeid. 

BUDDHISTMISJONEN. Fram til år 2000 het organisasjonen Den nordisk kristne buddhistmisjon, eller Buddhistmisjonen på folkemunne. Siden slutten av 1980-tallet ga Buddhistmisjonen ut et engelskspråklig tidsskrift kalt «Areopagus». Navneskiftet kom som et resultat av at det gamle navnet ikke lenger fungerte.  En refleksjon rundt selvforståelsen konkluderte med at Areopagos-fortellingen bar i seg essensen av det organisasjonen står for.

Powered by Cornerstone