Podkast/Å forstå kristen tro gjennom liturgi

Å forstå kristen tro gjennom liturgi

EPISODE 3

Liturgi er fromme floskler og stivnede ritualer, sier noen. Det er i liturgien Gud møter oss, sier andre. Men hva er egentlig liturgi? Den amerikanske forskeren David Fagerberg omtaler liturgien som «theologia prima», altså som den første teologien. Stemmer dette? Er det gudstjenesten som er teologiens primære kilde? Hvilken forskjell gjør det å tenke slik, spesielt i kontrast til å tenke teologi som basert i bibelfortolkning eller dogmatikk?

For å svare på alt dette, har vi invitert Stig Frøyshov inn i studio. Frøyshov er professor i liturgi, og ortodoks kristen med pinsevennbakgrunn. Liturgi har elementer av poesi i seg, men det er også så mye mer enn ord, sier Frøyshov. Det skjer noe bortenfor ordene. Liturgien bli «et sted der ting bare skjer. [...] Liturgien blir en verden utenfor tid og rom. Det er en evighetsfornemmelse. Man kan kanskje si at der er Den hellige ånd. Det er gudsriket.»Episodens OG er Dietrich Bonhoeffer.

 

Månedlige samtaler om tro i praksis og dialog.  Med Ann Jeanette Ekberg og Stian Kilde Aarebrot, ansvarlige for henholdsvis dialog og diakoni og trospraksis i Areopagos. 

Spørsmål, tips eller innspill? Ta kontakt med oss på  OG

Ann Jeanette Ekberg, Stian Kilde Aarebrot og Stig Frøyshov
Ann Jeanette Ekberg, Stian Kilde Aarebrot og Stig Frøyshov     
Powered by Cornerstone