Tittel

Tittel

En ny – og likevel eldgammel – form for fellesskap, bønn og tilbedelse.

Basert på Tidebønnsboka

I Trefoldighetskirken i Oslo.

Nykomponerte antifoner.

Øvelse på forhånd

Disse er med: 

Les mer her (lenke til nyhetsartikkel)

FOTO:  Louis Droege, Unsplash, Design: M Krohn Sævre
Publisert 06.01.2022
Powered by Cornerstone