Forsiden>Kalender>Jesusdojo: Guds verden - menneskets ansvar
Foto: Grant Richie - Unsplash
Foto: Grant Richie - Unsplash

Jesusdojo: Guds verden - menneskets ansvar

Jorda brenner, og miljøutfordringen rammer oss alle midt i magen og midt i livet, men hvordan skal vi forholde oss til den? Vi har ikke nok kunnskap, og skal ikke jorda til slutt gå til grunne uansett? Hvis verden og alt som fyller den er Guds, hvilken plass har da menneskene og hva er vårt ansvar som en del av skaperverket? Finnes det andre inngangsporter for mennesker som tror enn det som løftes fram av media og dommedagsaktivister?

I møte med disse store spørsmålene vil vi hente inspirasjon fra Laudato Si’ – om omsorgen for vårt felles hjem av Pave Frans. Den er en oppfordring til alle mennesker om å høre «ropet fra jorden og ropet fra de fattige». Klimakrisen handler nemlig ikke bare om miljø, det er også en åndelig og sosial krise. 

– Det som inspirerte meg mest med å lese Laudato Si', var en helhetlig måte å tenke på, sier initiativtaker til dojoen, Linda Theres Utstøl.
– Selv om den våger å gå inn på et så mørkt tema, så skinner håpets lys så tydelig mellom linjene.

Dette og mye mer tar vi sikte på å utforske på denne nye jesusdojoen i fastetiden i samarbeid med St.Hallvard menighet.
Vi vil snakke med knippe spennende folk som Daniel Joachim Kleiven, Anja Bakken Riise, Alexander Golding, Søster Katarina Pajechel om klimaregnskap, etiske dilemmaer, fattigdom som ideal og hva vi konkret kan gjøre. 

Dojoen ledes av Linda Therese Utstøl og Johne Stødle.

Tid: Tirsdager, 1. mars. – 5.april. kl. 18.30.-21.00.
(med mulighet for å delta på kveldsmesse i kirka kl. 18.00 i forkant av samlingene.)
Sted: Menighetssalen i St. Hallvard kirke, Energhauggata 4.

Pris: 400–700–1000 kr inkludert boka Laudato Si’ (betal det som passer ditt inntektsnivå)

 

 

Powered by Cornerstone