Institute of Sino Christian Studies

Institute of Sino Christian Studies

Dette lille vitenskapsinstituttet i Hongkong oversetter hundrevis av teologiske bøker til kinesisk og hjelper kinesiske studenter og forskere til å fordype seg i teologi.

Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) samarbeider med over 20 universiteter i Kina. Universitetene mottar gjesteforelesere fra Hongkong og Europa. Instituttet holder til ved Tao Fong Shan i Hongkong.

ISCS tilbyr stipend til kinesiske forskere med opphold på Tao Fong Shan hvor de får tilgang på stort bibliotek og forskermiljø. Fra ISCS utgis både tidsskrift om kinesisk-kristne studier og teologi, og bøker av kinesiske teologer. 

KRISTEN OG KINESER. Siden den kristne tro i Kina ble formidlet av folk fra vest, oppfattet mange kinesere at for å tro på Kristus, måtte en forlate sin kinesiske kultur og adoptere det vestlige. I det ligger mye av motivasjonen for å drive dette instituttet – å bygge opp under en kinsesisk, kristen identitet.

Powered by Cornerstone