Forsiden>Artikler>Stiftelsen Areopagos

Stiftelsen Areopagos

Areopagos er organisert som en selveiende, ideell og uavhengig stiftelse og reguleres etter norske rettsregler.

På midten av 1990-tallet solgte Buddhistmisjonen deler av tomten til det kristne senteret Tao Fong Shan i Hongkong. Etter dette salget viste det seg viktig å sikre at overskuddet ble brukt på organisasjonens formålsrealisering. Det ble da besluttet at midlene skulle settes i et fond forvaltet av en stiftelse.

Stiftelsen ble i juni 1995 etablert av Hovedkomiteen for Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon, og overtok da organisasjonens rettigheter og forpliktelser. Stiftelsens hjemsted er Oslo, og fikk etterhvert navnet Areopagos. I dag er stiftelsen tett forbundet med Areopagos sine medlemsorganisasjoner  Norge og Danmark.

Formål

Vårt formål er å dele evangeliet i en religiøst mangfoldig og sekularisert verden.

Areopagos er en økumenisk virksomhet, rotfestet i den lutherske tradisjon.

Areopagos prioriterer utvikling af møtesteder og nettverk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

.

Strategi 2022 - 2025

Les strategien her. 

Les Asia-strategien her.

Årsrapport 

Les årsrapport for 2023 her.

Les årsrapport for 2022 her. 

Styret

Stiftelsens styre består av 7 medlemmer. Styrets leder er i dag Mogens Madsen. Det må være minst 3 medlemmer fra Norge og 3 fra Danmark. I dag har styret også et svensk medlem. Styret møtes fire ganger i året og er det øverste organet i stiftelsen.

Poul Erik Knudsen, Danmark
styreleder

Ingunn Myrtveit, Norge
professor ved Handelshøyskolen BI og leder av Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi samme sted
nestleder

Jorunn Strand Askeland, Norge
Nestleder i avdeling for kommunikasjon og samfunn i Kirkerådet

styremedlem

Bodil Friis Skjøtt, Danmark
teolog med bred internasjonal erfaring, nylig seniorvolontør ved TFS

styremedlem

Alf Linderman, Sverige
direktør for Sigtunastiftelsen
styremedlem

Unn Målfrid Rolandsen, Norge
seniorrådgiver - forskerstøtte, MF vitenskapelig høyskole

styremedlem

 

Peter Andersen, Danmark
1. varamedlem

Joel Haldorf, Sverige
1. varamedlem

Stefan Poulsen, Danmark 
presse- og kommunikationssjef hos Væksthus Sjælland
1. varamedlem

Einar Vegge
1. varamedlem

Erik Aarmo
2. varamedlem

Søren Elleby Kjær
2. varamedlem

Publisert 04.03.2020
Powered by Cornerstone