Forsiden>Artikler>Stiftelsen Areopagos

Stiftelsen Areopagos

Areopagos er organisert som en selveiende, ideell og uavhengig stiftelse og reguleres etter norske rettsregler.

På midten av 1990-tallet solgte Buddhistmisjonen deler av tomten til det kristne senteret Tao Fong Shan i Hongkong. Etter dette salget viste det seg viktig å sikre at overskuddet ble brukt på organisasjonens formålsrealisering. Det ble da besluttet at midlene skulle settes i et fond forvaltet av en stiftelse.

Stiftelsen ble i juni 1995 etablert av Hovedkomiteen for Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon, og overtok da organisasjonens rettigheter og forpliktelser. Stiftelsens hjemsted er Oslo, og fikk etterhvert navnet Areopagos. I dag er stiftelsen tett forbundet med Areopagos sine medlemsorganisasjoner  Norge og Danmark.

Formål

Vårt formål er å dele evangeliet i en religiøst mangfoldig og sekularisert verden. Livssynsmangfoldet er nå like utenfor dørstokken vår, og sekulariseringen av samfunnet stiller Areopagos overfor både utfordringer og muligheter når vi skal definere hva det kan bety «å dele evangeliet», med våre verdier til grunn. Konkret gjøres dette i Skandinavia gjennom eget arbeid med dialog og trospraksis, og i samarbeid med partnere både her og i Asia.

Strategi 2022

Les strategien her. 

Årsrapport 

Les årsrapport for 2022 her. 

Styret

Stiftelsens styre består av 7 medlemmer. Styrets leder er i dag Mogens Madsen. Det må være minst 3 medlemmer fra Norge og 3 fra Danmark. I dag har styret også et svensk medlem. Styret møtes fire ganger i året og er det øverste organet i stiftelsen.

Mogens Madsen, Danmark
direktør og sivilingeniør
styreleder

Ingunn Myrtveit, Norge
professor ved Handelshøyskolen BI og leder av Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi samme sted
nestleder

Jorunn Strand Askeland, Norge
kommunikasjonssjef i SOS Barnebyer
styremedlem

Bodil Friis Skjøtt, Danmark
teolog med bred internasjonal erfaring, nylig seniorvolontør ved TFS

Alf Linderman, Sverige
direktør for Sigtunastiftelsen
styremedlem

Poul Erik Knudsen, Danmark
prost i Ikast-Brande Provsti
styremedlem

Unn Målfrid Rolandsen, Norge
seniorrådgiver - forskerstøtte, MF vitenskapelig høyskole

styremedlem

Stefan Poulsen, Danmark 
presse- og kommunikationssjef hos Væksthus Sjælland
1. varamedlem

Einar Vegge
1. varamedlem

Erik Aarmo
2. varamedlem

Søren Elleby Kjær
2. varamedlem

Publisert 04.03.2020
Powered by Cornerstone