Forsiden>Artikler>Stiftelsen Areopagos

Stiftelsen Areopagos

Areopagos er organisert som en selveiende, ideell og uavhengig stiftelse og reguleres etter norske rettsregler.

På midten av 1990-tallet solgte Buddhistmisjonen deler av tomten til det kristne senteret Tao Fong Shan i Hongkong. Etter dette salget viste det seg viktig å sikre at overskuddet ble brukt på organisasjonens formålsrealisering. Det ble da besluttet at midlene skulle settes i et fond forvaltet av en stiftelse.

Stiftelsen ble i juni 1995 etablert av Hovedkomiteen for Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon, og overtok da organisasjonens rettigheter og forpliktelser. Stiftelsens hjemsted er Oslo, og fikk etterhvert navnet Areopagos. I dag er stiftelsen tett forbundet med Areopagos sine medlemsorganisasjoner  Norge og Danmark.

Formål

I vedtektene står det at Areopagos har til formål å dele evangeliet i en multireligiøs verden. Stiftelsen er en økumenisk virksomhet, rotfestet i den lutherske tradisjon, og prioriterer utvikling av møtesteder og nettverk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

Strategi 2022

Les strategien her. 

Styret

Stiftelsens styre består av 7 medlemmer. Styrets leder er i dag Mogens Madsen. Det må være minst 3 medlemmer fra Norge og 3 fra Danmark. I dag har styret også et svensk medlem. Styret møtes fire ganger i året og er det øverste organet i stiftelsen.

Mogens Madsen, Danmark
direktør og sivilingeniør
styreleder

Ingunn Myrtveit, Norge
professor ved Handelshøyskolen BI og leder av Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi samme sted
nestleder

Jorunn Strand Askeland, Norge
kommunikasjonssjef i SOS Barnebyer
styremedlem

Rasmus Lassen, Norge
seniorveileder ved Haraldsplass diakonale høgskole
styremedlem og styrets representant i den norske medlemsforeningens landsutvalg

Alf Linderman, Sverige
direktør for Sigtunastiftelsen
styremedlem

Poul Erik Knudsen, Danmark
prost i Ikast-Brande Provsti
styremedlem

Anna Christine Christensen, Danmark
frilans utviklingskonsulent
styremedlem og styrets representant i den danske medlemsforeningens landsutvalg 

Unn Målfrid Rolandsen, Norge
seniorrådgiver - forskerstøtte, MF vitenskapelig høyskole
1. varamedlem

Bjørn K. Soknes, Norge
førstestatsadvokat og embetesleder for Trøndelag Statsadvokatembeter
2. varamedlem

Bodil Friis Skjøtt, Danmark
teolog med bred internasjonal erfaring, nylig seniorvolontør ved TFS
1. varamedlem

Nikolaj K. Andersen, Danmark
doktorgrad i statskunnskap
2. varamedlem

Stefan Poulsen, Danmark 
presse- og kommunikationssjef hos Væksthus Sjælland
3. varamedlem

 

 

Publisert 04.03.2020
Powered by Cornerstone