Forsiden>Artikler>Nøkkeltall

Nøkkeltall

Oversikten viser tall oppdatert i september 2020.

Medlemmer: 948

Ansatte i Norge og Danmark: 25 fordelt på 18 årsverk 

Praksisgrupper:

Samarbeidsmenigheter:

Gavekonto: 9053 05 22325

 

Publisert 04.03.2020
Powered by Cornerstone