Forsiden>Artikler>Bønn, meditasjon og mystikk
Bønn, meditasjon og mystikk

Bønn, meditasjon og mystikk

Troen er et regnestykke som ikke går opp. Mystikken gir rom for det vi ikke kan fatte, men som allikevel er.

Hva skal vi med mystikk? 

Troen er et regnestykke som ikke går opp. Mystikken gir rom for det vi ikke kan fatte, men som allikevel er. Et nødvendig nei til vårt ønske om å gripe og kontrollere Gud, og et ja til kjærligheten.   

Tore Laugerud. Kveldssamling i menighet eller seminar. 

 

Hvorfor be, hvordan be? 

Moderne bønner er ofte vage og åpne i flere retninger. Kontrasten er stor til Salmenes bok. Her beskriver de bedende sin egen nød og maktesløshet og ber Gud gripe konkret inn.  

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten, eller seminar. 

 

En troshistorie som forandret kirken  

Luther spurte: Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Ignatius spurte: Hva vil Gud meg? Jesus er levende til stede i den enkeltes liv, og kaller: Kom og arbeid sammen med meg. Vær lydhør! 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten, eller seminar.  

 

Meditasjon i kristen tradisjon 

Meditasjon er ikke «hjertets ønsker», men innstillingen av kropp, sinn og ånd i retning av Gud. Mange trekkes mot stillhet, oppmerksomhet og fordypning, men er usikre på hvordan de skal gå fram. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten, eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

 

Sentrerende bønn, hvorfor, hva og hvordan?  

Kontemplasjon er å være i stille, oppmerksom våkenhet, omfavnet av Guds nærvær. Slik følger vi Jesus ut av all besittertrang og virksomhet som støtterog opprettholder vårt ego. Da skjer det noe. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

 

Bibelen leser våre liv. Meditativ bibellesning 

Moderne mennesker gjør det vi leser til et objekt. Vi er det handlende subjektet som leser Bibelen for å beherske den. Gjennom meditativ bibellesning blir Bibelen det handlende subjektet og vi objektet. Lesningen former oss. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten eller seminar. 

FOTO:  Daria Rom, Unsplash
Publisert 28.09.2021
Powered by Cornerstone