Forsiden>Artikler>Kirke og samfunn
Kirke og samfunn

Kirke og samfunn

Hvilke muligheter gir den sekulære kulturen for kristen tro? 

Gud gjenoppdaget 

«Hvor Gud er blitt av vil jeg fortelle dere,» sa filosofen Nietsche. «Vi har slått ham i hjel – dere og jeg!»  
Hvilke muligheter gir den sekulære kulturen for kristen tro?   

Tore Laugerud. Kveldssamling i menighet, eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

 

Den sekulære kulturen 

Sekularisering betyr ikke avkristning, men at ulike trosposisjoner lever side om side i samfunnet. Hvordan oppsto sekulariseringen? Hva kjennetegner den sekulære kulturen, og hva gjør den med mennesket?  

Tore Laugerud. Kveldssamling i menighet, eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

 

Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid  

Det gudløse mennesket er frigjort fra religiøs moral, men finner ikke tilstrekkelig mening og tilhørighet. Derfor bryter lengselen fram i hele kulturen. Hva er lengsel, og hvordan kan kirken møte den? 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menighet, eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

 

Forstå nyåndeligheten 

Etter generasjoner preget av rasjonalitet og tiltagende materialisme går det «rumors of angels», skrev sosiologen Peter Berger på 1980-tallet. Hva kjenner nyåndeligheten, og hvorfor blir folk nyåndelige? 

Tore Laugerud. Foredrag eller seminar. 

 

Toleranse i et flerkulturelt samfunn 

Toleranse er ikke å mene at det ene er like bra som det andre. Det er evnen til å tåle og et moralsk valg om å gi rom for meninger, ytringer og praksis som vi selv misliker. 

Tore Laugerud. Foredrag eller seminar. 

FOTO:  Zane Lee, Unsplash
Publisert 28.09.2021
Powered by Cornerstone