Forsiden>Artikler>Tro og teologi
Tro og teologi

Tro og teologi

«Mennesket er som et kostbart, men nedsotet ikon som Den hellige ånd renser til det stråler i full glans.»

I møte med døden 

Oppfatninger og ritualer rundt døden og de døde er i endring. Hva svarer kirken på spørsmål som: har mennesket en udødelig sjel, hva skjer etter døden, hvor er de døde og har vi fellesskap med dem? 

Tore Laugerud. Foredrag eller seminar. 

 

Ekstraordinære erfaringer  

En dansk journalist så Jesus. Det forandret hennes liv. Mange sekulære mennesker gjør erfaringer som sender dem ut på en åndelig vandring. De går i ulike retninger. Kan kirken gi hjelp til å finne veien? 

Tore Laugerud. Foredrag eller seminar. 

 

Hva er et menneske?  

Menneskets natur er preget av Gud, men det snylter på sine relasjoner til Gud, andre mennesker og naturen. Det er som et kostbart, men nedsotet ikon som Den hellige ånd renser til det stråler i full glans. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menighet, eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

 

Hva er frelse? 

Martin Lönnebo ser skapelsen som en fragmentert enhet som gjennom forsoning og skapende kjærlighet er på vei mot opprinnelsen. Nøkkelen er «den hemmelighetsfulle døden», Guds selvoffer til verden. Korset er livstreet med grener som bærer universet. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menighet, eller seminar. 

 

Fra barnetro til voksen og moden tro

Kan vi tale om vekst og utvikling i troen, uten å gjøre den til en prestasjon målt på skalaer av sterkere og riktigere? Ja, ved å sette troen i sammenheng med vår naturlige utvikling som mennesker.      

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten. Kan også bygges ut til tre kurskvelder. 

FOTO:  Fa Barboza, Unsplash
Publisert 28.09.2021
Powered by Cornerstone