Misjon

Misjon

Utgangspunktet er å lytte etter hvordan Gud arbeider i den andres dyp.

Kontemplasjon og misjon

Ordparet uttrykker en klassisk spenning i kristen spiritualitet: samværet med Gud og tjenesten i verden. Ofte blir de spilt ut mot hverandre. Da mister vi dynamikken og når ikke helheten.  

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten, misjonsarrangement eller seminar. 

 

Misjon i møte med østlig religiøsitet 

Parallelt med at norsk misjon dro til østen, kom østlig misjon til vesten. Meditasjon, yoga og mindfulness preger i dag den sekulære kulturen. Hvordan møte dette? Areopagos har lang erfaring på området. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten eller seminar. 

 

Misjon – tvang eller frihet? 

Kirken har ofte utøvd misjonsoppdraget med tvang. På 1800-tallet kom vendepunktet: «Tvang til tro er dårers tale», sang Grundtvig. Troen er ingen fremmed inntrenger, men gir mennesket et sant forhold til seg selv. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

 

Misjonssyn og -praksis i Areopagos 

Utgangspunktet er å lytte etter hvordan Gud arbeider i den andres dyp. Når vi deler vår tro i respekt for den andre, oppstår et åpent rom som Gud kan virke i. Alle involverte utfordres og berikes. 

Tore Laugerud. Kveldssamling i menigheten eller seminar. Kan bygges ut til flere kurskvelder. 

FOTO:  Redd, Unsplash
Publisert 28.09.2021
Powered by Cornerstone