Hvordan?

Hvordan?

Hvert fellesskap og/eller enkeltperson utformer sin egen regel, med utgangspunkt i rammeverket til praksisfellesskapene, og tilpasset den formen av forpliktelse som er gjennomførbart.

Rytmer som passer

Med utgangspunkt i bønnen og måltidsfellesskapet utformer felleskapene sine hverdagspraksiser, og legger seg på et nivå av rytmer som passer dem.

Oppfølging, veiledning og kommunitetssamlinger nasjonalt og regionalt blir en del av støtten for alle som er med.

Grunnformen til praksisfellesskapene vil altså se slik ut:

Bønn Måltid

Be daglig, minst

en fellessbønn i uka.

Spise minst et

måltid sammen i uka.

Støtterytmer Støtterytmer

 Ut fra denne grunnformen kan man legge til rytmer som tjeneste, øvingsarenaer, hvile, felles økonomi, markering av fastetid og/eller andre vaner og praksiser, alt etter hva fellesskapet ønsker og kan gjennomføre.

Etter Kristus sine praksisfellesskap vil bestå av ulike former for kommunitetsliv. Det kan være klassiske bofellesskap med folk som deler bolig uten å nødvendigvis være familie, fra unge voksne til godt voksne. Det inkluderer også familier med eller uten barn, og enkeltpersoner eller par som har fellesskap med andre i nærmiljøet.

Menigheter og organisasjoner som for eksempel retreatsteder kan være vertskap for praksisfellesskap, eller bruke rammeverket som hjelp til å fostre trospraksis og rytmer i sine felleskap. For en vertsmenighet innebærer det å stille en boenhet til disposisjon for et bofellesskap, en boenhet som de eier, leier eller på annen måte har avtale med. Menigheten står fri til å legge til obligatoriske rytmer i sine fellesskap. Dette kan for eksempel være tjeneste i menighet, deltagelse i gudstjenestefellesskap eller andre forpliktelser som menigheten ser på som viktig. 

Informasjon til søkere og interesserte i praksisfellesskap


Nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med Ruth Burch Skree i Etter Kristus. Hvis du er interessert i å søke, kan du be om søknadsskjema. Folk kan bli med gjennom hele året, men må delta på første mulige Etter Kristus-samling der det vil bli en Introduksjon til hvordan leve i praksisfellesskap. Søknadsperioden er løpende.

 

Forside praksisfellesskap

Publisert 11.05.2022
Powered by Cornerstone