Bli med

Bli med

Vi ønsker at alle som ønsker det kan koble seg på praksisfellesskapene. Du kan bli med som familie, par og enkeltpersoner, som eksisterende bofellesskap og person som vil flytte inn i et bofellesskap. Menigheter, organisasjoner og lignende kan bli vertskap for kommuniteter eller bruke det som verktøy i menigheten.

Nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med Ruth Burch Skree i Etter Kristus. Hvis du er interessert i å søke, kan du be om søknadsskjemaFolk kan bli med gjennom hele året, men må delta på første mulige Etter Kristus-samling der det vil bli en Introduksjon til hvordan leve i praksisfellesskap. Søknadsperioden er løpende.

Søknad om medlemsskap skjer til koordinator som sammen med stab, ledergruppe og andre ressurspersoner gjør intervjuer og godkjenner. Menigheter, organisasjoner o.l. som bruker praksisfellesskapene i sin sammenheng samarbeider med koordinator om godkjenning.

Tilbake til praksisfellesskap

Publisert 12.05.2022
Powered by Cornerstone