Forsiden>Artikler>Paula Gooder
Paula Gooder

Paula Gooder

Forfatter, teolog og fordypningsansvarlig i St. Pauls Cathedral. Holder foredraget «Kropp og spiritualitet» og seminaret «Å lese Bibelen med fantasiens sanser».

Når det kommer til kristen tro, spiritualitet og praksis har det de siste århundrene, ja kanskje til alle tider, vært en overhengende fare for å havne i den åndelige, immaterielle grøfta, der kropp og kroppslige aktiviteter blir oversett og nedvurdert. Paula Gooder er kommet for å hjelpe oss opp av grøfta.  

Paula Gooder (f.1969) er forfatter og teolog. Hun har forsket på Paulus, med et særlig blikk på 2. Korinterbrev og Paulus’ lære om kroppen. Etter å ha forsket og undervist ved flere fakulteter, ble hun heltidsforfatter, fram til hun begynte å jobbe for det engelske bibelselskapet. I dag jobber hun som såkalt chancellor i St Paul’s Cathedral i London, det vil si den av av fire menighetsforstandere med et særlig ansvar for det akademiske og pedagogiske i menigheten. Gooder er lidenskapelig oppttatt av å vekke folks bibelleseglede, og gjør dette gjennom å formidle dyp bibelkunnskap på en tilgjengelig måte.  


Fredag ettermiddag holder Gooder foredraget «Kropp» (På åpningsmøtet i Centralkirken fredag kl 18.00):  

Ordet «spiritualitet» er et ord det er svært vanskelig å definere og få et godt grep om. Det blir ofte forstått som en form for indre relasjon mellom ens ånd/sjel og Gud. Dette fører igjen til at mange kun relaterer til Gud med sitt indre vesen (ånden/sjelen) og ikke med hele seg.   

Innen kristen tenkning finnes det en snikende antagelse om at materien er noe negativt og det åndelige er godt, og at det er en kløft mellom vårt indre og ytre. Men om du leser Paulus’ brev nøye kommer det tydelig frem at han ser på kroppen som god og at vi alle er kalt til å være Kristi kropp. I dette foredraget skal vi undersøke Det nye testamentets språk om kroppen, og hvilke konsekvenser det har for troslivet hvis kroppen er grunnleggende god.  

På lørdag kl 13.00 og 15.00 vil Gooder lede verkstedet «Å lese Bibelen med fantasiens sanser»: 

Når vi leser Bibelen vekkes ofte fantasien av seg selv. Bare tenk på juleevangeliet – hva hadde vel det vært uten alle folk og dyr vi har lagt inn i fortellingen, men som ikke finnes i teksten? Hva skjer når vi bevisst velger å engasjere forestillingsevnen vår, når vi aktivt begynner å kjenne etter hvordan det ville vært å være tilstede der og da, når vi observerer karakterene i fortellingen og høre etter hva de snakker om?  

På dette verkstedet skal vi utforske og reflektere over hva som skjer når vi tar i bruk fantasien i møte med Bibelen.  

 

Kjøp billetter her!

Publisert 30.03.2023
Powered by Cornerstone