Nyåndelighet

Nyåndelighet

Mange nordmenn finner mening og hjelp i nyåndelige tilbud. Areopagos hjelper kirken til å møte den åndelige lengselen i dagens samfunn.

Vi ønsker å formidle evangeliet på en troverdig måte for åndelig søkende. Derfor deltar vi på alternativmesser over hele landet.

Undervisning for menigheter

Areopagos arbeider også for å gjøre kirken bevisst på og i stand til å møte nyåndeligheten.

Ønsker din menighet å lære mer om nyåndelighet og om religiøsitet i dagens Norge? Kontakt Areopagos, vi tilbyr kurs, foredrag og undervisning.

Powered by Cornerstone