Forsiden>Artikler>Til stede på Body Mind Spirit 
Prest Liv Hegle (t.h.) i samtale ved Areopagos sin stand på Body Mind Spirit i 2018.
Prest Liv Hegle (t.h.) i samtale ved Areopagos sin stand på Body Mind Spirit i 2018.

Til stede på Body Mind Spirit 

– Det er viktig for Areopagos med engasjement for nyåndelighet, sier Liv Hegle. 

– Nyåndeligheten er en viktig del av samtidsspiritualiteten, mener Liv Hegle, prest i Areopagos. Hun ser den verken som marginal eller forbigående, og mener den har påvirket folkereligiøsiteten sterkt.  

– Engasjement og kompetanse på dette feltet blir stadig viktigere. Areopagos prioriterer derfor et engasjert nærvær i de nyåndelige miljøene og vil drive en aktiv studie – og refleksjonsarbeid. Vi deltar med stand på alternativmesser i alle de største byene i Norge, forteller hun. 

«Body Mind Spirit» 

Det er tradisjon hvert år at Areopagos deltar med stand og frivillige på alternativmessene på Lillestrøm, som de siste gangene har fått navnet «Body Mind Spirit».

Dette nye navnet er i tråd med tendensen til å gå bort fra begrepet «alternativbevegelse» og heller tale om «holisme». Holisme er enkelt fortalt tanken om at alt er forbundet og at mennesket består av mer enn fysikk og kjemi. 

BODY MIND SPIRIT 

Body Mind Spirit på Lillestrøm er landets største alternativmesse med sine over 5.000 besøkende.  

Siden 2003 har Areopagos vært til stede med stand på ulike alternativmesser rundt om i landet.  

Fra 2018 tok Norsk Varemesse over ansvaret for å arrangere messen. 

Areopagos-artikkel i Visjon  

I mange år stod VisionWorks som arrangør av alternativmessen på Lillestrøm. Organisasjonen gir ut magasinet Visjon med inspirasjonsmateriale for mennesker som interesserer seg for det nyåndelige.

Magasinet blir solgt på Body Mind Spirit, i 2018 bidro Areopagos-prest Tore Laugerud med artikkelen Gud som helende kraft? til magasinet. 

Les en annen av Laugerud sine tekster om den helende kraften, basert på et foredrag fra 2015.

En opplevelse for alle sanser 

På festivalen er det mange produkter som selges side om side, fiskeolje og massasje, helende krystaller, tarotkort og kontakt med døde. 

Det er en duft av røkelse og urter i messehallen og et sammensatt lydbilde av samtaler, ulike former for messing og sjamaners trommer. 

Blant undervisningen Areopagos har bidratt med, er «Labyrint og livsmestring – en gående meditasjon med oppmerksomt nærvær».  

Prest Liv Hegle har erfaring med å undervise om labyrint som trospraksisverktøy på kirkelige arrangementer, og har i Lillestrøm møtt en bredere målgruppe. 

Dødskafé

I tillegg til labyrintseminaret, har Areopagos tilbudt «dødskafé» der stab og frivillige inviterer inn til samtale om hva forventningen om å skulle dø gjør med oss.  

Samtalen arrangeres i settingen av en liten kafé med blomster, kaffe og kake på bordene. Personlige historier deles om hvordan vi forholder oss til døden, og om hva det gjør med oss når døden tar de nærmeste fra oss.  

Forskjellige livssyn er representert slik at forventningene til etterlivet kan spenne fra himmel og helvete til reinkarnasjon.  

Pusterom i natur 

Til stede på Body Mind Spirit Inngangen til Pusterommet som Kirkerådet tok initiativ til. Håpstreet er plassert i rommet.Randi Øyehaug

Pusterommet er et av Areopagos-tilbudene og et samarbeid med Kirkerådet i Den norske kirke. Det er et rom for refleksjon særlig knyttet til skaperverket.

Med trebenk, naturbilder og stille meditasjonsmusikk kan de besøkende benytte bønnestasjonene, eller bare sitte i stillhet. Er støyen fra messen for høy, tilbys hørselsvern. 

Ellers benytter de besøkende seg gjerne av håpstreet der man kan henge opp bønner og ønsker: 

  • «Kjære tre. Jeg håper så mye at pappa og mamma blir sammen og at alle blir venner. Og at ord som er slemme ikke finnes.» 
  • «Gråtass. Håper han alltid vil elske meg.» 
  • «Jeg drømmer om en jord der sannhet, lyset og kjærligheten hersker.» 
  • «Har et håp om å leve ut min dharma, som en force of good i verden. Alle blir glad i seg selv.» 

Pusterommet er et samarbeid med Kirkerådet. 

Hjertebønn 

Mange gjester på festivalen besøker standen til Areopagos og benytter tilbud om forbønn, samtale og velsignelse. «Hjertebønnen» blir verdsatt av mange gjester som opplever å få en kjærlig berøring av Gud.  

Magasinet Tørst blir delt ut ved Areopagos sin stand, og var spesielt aktuelt da tema var helbredelse. Svært mange som besøker messen interesserer seg for dette, og messeteamet delte ut rundt 130 magasiner.

Les hovedintervjuet med Jan Grue fra dette nummeret.

Helingsgudstjeneste er også et av tilbudene fra Areopagos. På denne gudstjenesten kommer både kirkevante og kirkefremmede. 

Ved Areopagos og Den norske kirke sitt område på messen er det gjerne boksalg med et utvalg bøker som kan gi inspirasjon til den enkeltes trosvandring. 

Til stede på Body Mind Spirit Marte Marie Wiik Kjølberg (tv.) var frivillig på messen i 2018. Her i prat med Randi Øyehaug fra Areopagos.Erlend Berge

Engasjerte frivillige 

Areopagos er avhengige av frivillige for å holde standen bemannet gjennom festivalen.

«Fantastisk at vi fikk be med så mange mennesker,»

var en av tilbakemeldingene fra de frivillige.  

En frivillig som var med for første gang sa; «Det var meningsfullt å oppleve tilhørighet til et team engasjert i å gi av sin tid til noe de tror på, noe som vil gjøre en forskjell for søkende mennesker.» 

På grunn av koronarestriksjoner har Body Mind Spirit og andre tilsvarende messer ikke blitt holdt siden 2019.

TEKST Randi Øyehaug
Erlend Berge
Publisert 01.06.2020
Relevante saker
Areopagos, Nyheter
05.06.2024
Areopagos
26.10.2023
Trospraksis, Areopagos
31.08.2023
Powered by Cornerstone