Forsiden>Artikler>Lærer dialog
Lærer dialog

Lærer dialog

Knut Natskår Svihus synes studiet han går på gjerne kunne vært obligatorisk.

– Uavhengig av tilnærmingen til liv og tro, har du godt av å reflektere rundt hvordan du møter folk, mener Knut Natskår Svihus (29). Sammen med 23 andre tar han deltidsstudiet Dialogpilotene. Det går over ett år, og er et samarbeid mellom flere aktører, blant dem Kirkelig dialogsenter i Oslo, som støttes av Areopagos. Studiet ble nylig belønnet med dialogprisen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Utforsker fordommer

Lærer dialog

– Første gang mennesker møtes, har vi et standard sett med stereotypier. Men det er interessant å se hvor raskt vi klarer å bygge de ned gjennom ulike øvelser, og ved å snakke åpent med hverandre, sier Svihus. Han forklarer at studiet lærer dem å se seg selv fra utsiden og sette seg selv i andres sko. 

Når studiet er ferdig, skal de kunne legge til rette for dialog, og de har fått seg med verktøy til å forebygge intoleranse, ekstreme holdninger og konflikter. Veien dit går via oppdagelser og refleksjoner rundt egen religiøse identitet. I årets studentgruppe finnes de som ikke assosierer seg med en spesfikk tro, folk fra Human-Etisk Forbund, ulike muslimske menigheter og kristne fra forskjellgie kirkesamfunn.

DIALOGPILOTENE

Et utdanningsprosjekt for unge voksne i alderen 19-30 år

Drives i samarbeid med Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet

Samlingsbasert deltidsstudium over ett år

Gir totalt 20 studiepoeng

Eies av:

  • Tauheed Islamic Centre, Oslo
  • Minhaj-ul-Quran International Norge
  • Islamic Cultural Centre Norway 
  • Human-Etisk Forbund Oslo 
  • Kirkelig dialogsenter

– Det gjør at vi både lærer om andre religioner og utforsker fordommer som vi vet – eller ikke vet – at vi har, sier dialogpilotstudent Sarah Nasim Iqbal (28).  

Intenst studie

Lærer dialog

For at studentene kan jobbe eller studere ved siden av, foregår undervisningen på kveldstid og gjennom innholdsrike helgesamlinger. 

– Da skjer det mye på kort tid, sier Iqbal.

– Vi gjør øvelser med hverandre og må selv svare og fortelle. Det blir intenst og personlig, og er en dimensjon ved studiet som gjør det enda mer spesielt. 

Svihus sammenligner følelsen etter den første samlingshelgen med utmattelsen noen kjenner etter en psykologtime: 

– Det tar på å dele. Og det tar på å reflektere over hva andre sier, finne feil hos seg selv, bli bevisst på feilene og så akseptere eller endre de.  

Bruker allerede erfaringer fra studiet

Flere av studentene har jobb eller verv der de har nytte av erfaringene ved studiet. Knut Natskår Svihus jobber som personalrådgiver i NAV.

– Der er den dialogiske metoden svært nyttig i møte med ansatte. Det gjelder ikke bare i samtaler om tro, men på de fleste felt i livet. Vi vil få de ansatte til å være nysgjerrige på hverandre og se hvordan de kan bruke hverandre i arbeidshverdagen.  

Han jobber også som frivillig i Helseutvalget for skeive, som blant annet driver et chatteprogram der ungdom stiller spørsmål om seksuell legning og religion, og opplever studiet som relevant i den tjenesten.

For Iqbal var det hennes jobb med unge minoritetsjenter ved MiRA-Senteret, som motiverte henne til å bli dialogpilot. Hun forteller at med verktøy fra dialogpilotstudiet kan hun engasjere også de mer tilbakeholdne jentene i samtaler om temaer som religion, identitet og rasisme. 

Lærer å spørre

– Kan du komme på en sammenheng du har vært i tidligere der en dialogpilot hadde vært fint? 
– Ja. Jeg vokste opp i Bærum, og gjennom hele skolen var jeg den eneste religiøse i klassen. Da følte jeg ofte at jeg måtte representere islam, sier Iqbal og forteller at hennes far fikk oppgaven å undervise klassen hennes om islam etter angrepet på World Trade Center i 2001.  

– Det hadde vært fint å ha dialogpiloter i klassen den gangen.  

Det viktigste Knut Natskår Svihus har lært på studiet så langt, er at det sjelden er feil å spørre – om det aller meste. 

– Når vi møter ungdommer i skolen, bør vi ta vare på nysgjerrigheten deres. I trygge rom kommer det mye godt ut av nysgjerrigheten.  

Lærer dialogStudent Sarah Nasim Iqbal synes andres perspektiver beriker egen tro. Her i samtale med medstudent Knut Natskår Svihus.

Iqbal opplever at studiet får tankene til å rulle.
– Skaper studiet bevegelser i din egen tro? 

 – Troen er like sterk som før, men den berikes av å få inn andre perspektiver og av de refleksjonene jeg selv gjør rundt de ulike temaene, sier hun.

Leve med forskjeller

– Vi i Areopagos hevder at dialog er en vei til fred. Tenker dere at dette studiet skaper fred?  

Vi lærer at dialog ikke handler om at vi må være enige, men om å se og respektere hverandre. Og vi lærer å leve med de forskjellene som er mellom oss, svarer Iqbal, som mener at dette er en holdning som kan bidra til fred og toleranse.

– Ja, la oss droppe exphil og heller la alle studenter ta dialogpilotstudiet, sier Svihus – så nyttig synes han dialogerfaringene er.

Hummam Bhutta er allerede sertifisert dialogpilot fra et tidligere år, og nå koordinator ved studiet. Han er overbevist om at dette er fredsarbeid.

– Dialog kan skape fred og forståelse mellom mennesker og mellom samfunn, i alt fra en tilfeldig bydel i Oslo, og på tvers av byer i Norge, svarer han. 

Rekordmange studenter

I år har Dialogpilotene hatt rekordstor søkning, populariteten har steget bratt siden oppstarten. Av 50 søkere fikk 24 plass dette skoleåret.

– Vi hadde intervjuer og så på studentenes ulike bakgrunn for å få en god og variert sammensetning.
I år er det ekstra mange av studentene som allerede har viktige lederoppgaver i sine livssynssammenhenger og andre frivillige verv, blant annet en ungdomsimam. Det betyr ikke at de framstår som utlærte eksperter på alle områder, mener Bhutta.

Lærer dialogHummam Bhutta er koordinator for Dialogpilotene og tidligere student ved det samme studiet.

– Undervisningen gir dem aha-opplevelser. Studentene kommer hit med erfaringer, men erfaringene blir møtt med lærerike impulser og teorier, for eksempel om hvordan de kan gjennomføre dialog og møte ungdommer på skolen.

Bhutta er selv lærer for barn og unge i moskeen han tilhører, og der har han nytte av å være dialogpilot.

– Jeg bruker øvelser som får fram stemmene til de elevene som ikke er synlige så til vanlig, sier han.

Møter bryter barrierer

Bhutta setter også pris på det tverreligiøse nettverket han har med seg fra studietiden.

– Det kan åpne dører; for eksempel fikk jeg ta imot en delegasjon fra Det Mosaiske Trossamfund i moskeen. Vi utvekslet erfaringer, bygget nettverk, og opplevde forståelse mellom oss. 

Bhutta går nå på Midtøsten-studier med arabisk, og han har bodd ulike steder i verden. Overalt er det møter med mennesker han verdsetter. 

– Menneskemøter er viktige for å bryte barrierer. Slik som på studiet her – vi er mange med ulik bakgrunn, men møtes ikke her for å overbevise den andre om egen tro. Vi møter hverandre, ser likhetene og anerkjenner ulikhetene.

Dialogpilotene er en del av Kirkelig dialogsenter i Oslo sitt arbeid. Areopagos støtter dialogsenteret.

TEKST Margunn Krohn Sævre
Publisert 12.12.2020
Powered by Cornerstone